Изборни резултати и “действителности” в България – част 1, “по т. 1”

Вчера Президентът на Републиката е изпълнил задължението си по чл. 75 от Конституцията, според публикувано, като новина, съобщение на страницата на този орган. Е, не е сколасал да предаде съответния Указ (с номер, по-голям от 253) за публикуване и в бр. 52 на “Държавен вестник” (а е възможно и аз да не мога да го намеря сред публикуваните на десетина страници 54 президентски указа за освобождаване, награждаване и назначаване на генерали, полковници и подобни), но най-вероятно в следващия брой (53) на вестника ще се появи и краткия текст:

На основание чл. 75 от Конституцията на Република България президентът Георги Първанов подписа днес указ за свикване на първо заседание новоизбраното 41-во Народно събрание на 14 юли 2009 г. в 10.00 часа.

… и всичко ще бъде наред…, най-късно във вторник, 14 юли … 1879(+230) г. 🙂

Все пак, от ЦИК са успели да се справят с предпечатната подготовка по чл. 23, ал. 1, т. 18 от ЗИНП и резултатите от изборите за 41-во НС на Републиката вече са обнародвани в споменатия днешен брой на “Държавен вестник”. Резултатите, поне по отношение на разпределените по партии и райони мандати, са ясни и най-вероятно никой няма да се занимава с оспорването им.

Тук, по-долу, ще се опитам да представя (и коментирам) някои данни по онези точки от секционните протоколи, които не присъстват в т. нар. “извлечения”, и обикновено се “публикуват” от съответните ЦИК само в не съвсем явен (архивиран) вид (та човек като г-н Цветозар Томов, например, дори е останал с впечатление, че никога не се публикуват и няма да бъдат оповестени).
За любознателните изследователи на данни от протоколи на СИК цялата информация, внесена в “актуализираната база данни” се намира на едно място в поддържаната от фирмата-преброител страница на ЦИК, в .zip формат – ей там – в “резултати”, вдясно, под името rezultati.cik2009.bg/results/exports.zip.

Та, какво пише (или не пише) в това изборно досие?

Най-напред е, разбира се, прословутата точка 1 – мястото от секционния протокол, отредено за вписване на общия брой избиратели (това са всички хора, намиращи се на съответната територия, разполагащи с “активно” избирателно право – независимо от желанието им да се възползват или не от това свое право). Числата по тази точка, написани във всичките 11 хиляди 598 секционни протокола “от страната”, се събират и получената сума беше публикувана първоначално от ЦИК като брой избиратели по една проста причина – в данните от 32-ри избирателен район (“чужбина”) никога не се появяват числа, различни от 0 (нула) в колонките, съответстващи (в случая) на т. 1, т. 2, …, т. 8. По-късно към тази сума от ЦИК е прибавена и сумата от числата по т. 20 от секционните протоколи с номера от 32……001 до 32……274 – от секциите в “чужбина”.
Така, на третия ред в официалния протокол на ЦИК (rezultati.cik2009.bg/results/proportional/rik_00.html) се появява числото 7 129 965.

Кратък коментар:
Членовете на всички секционни (а и на някои от районните 🙂 ) избирателни комисии знаят, и все още, надявам се, помнят, че в т. 20 от протокола се записва брой на намерените бюлетини – не брой на имената на хора, вписани в избирателните списъци. На около 6 места по света (извън териториите на МИР 1, МИР 2, …, МИР 31) няколко човека (общо 17) са успели хем да пуснат бюлетина в кутията, хем да не се подпишат (или дори запишат?) в избирателния списък. Други двама са се подписали на други места, без да пуснат хартията в кутията. По този начин общият брой на “гласували според подписите” в “чужбина” е 156180 човека, а броят на бюлетините е с 15 повече – 156195.
По-подробно: така се е случило с по двама в Мурсия и Адапазаръ, 7 – в Паралимни, 4 – в Чорлу и по един в Мюнхен и Франкфурт (не пише на кое 🙂 ). Подписалите се, без да гласуват, са по един във Франкфурт (в другата секция) и в Тулуза.

Тук е мястото за публично изказване на благодарности за свършената работа при произвеждането на продукта “избори за НС 2009” – към всички членове на районните и на секционните избирателни комисии, специално за 4-те хиляди от секциите в 23-ти избирателен район и най-вече – на онези около 1500 от тях, които бяха и “приносители” на секционен протокол.
Сигурно и някой друг, по-високопоставен ще се сети да им благодари – така и така ще си останат само с благодарностите като “бонус” към заплащането за извършения от тях тежък физически и психически труд, оценен на около лев/час, с едно от първите решения на ЦИК (на нейните 25 члена – никакви благодарности, да си се радват на определеното им от президента месечно възнаграждение)!

Разбира се, общият брой избиратели, вписани в основния и останалите списъци, не е толкова, колкото е обявен от ЦИК. Числото е малко по-голямо, но дори и аз не знам точно с колко. Това, което мога да коригирам, е само от данните за избирателен район София 1, номер 23, а именно:

  1. В красноселските секции (2346020…), с последни цифри в номерата: 02, 27, 34, 53 и 58 истинските данни по т. 1 са не по-малки съответно от 876, 878, 844, 667 и 820, и в никакъв случай не съвпадат с публикуваните числа (които всъщност съвпадат с броя на гласувалите, а не на имащите право на глас 🙂 );
  2. В 55-та и 56-та секции от “Триадица” на съответното място трябваше да пише по едно число, поне равно съответно на 995 и 1247, но и там е написан като “брой избиратели” броят на гласувалите;
  3. В 15-та секция на 15-ти административен район (“Младост”) числото трбваше да бъде поне колкото 792, но и там – така, като горе;
  4. За следващия (по номер) административен район по-добре да не казвам нищо (вече)…

Та така, моите съображения, свързани с данните “по т. 1” от секционните протоколи, водят до следното:
На 5 юли 2009 г. в избирателните списъци в страната е имало поне 6 976 846 избиратели. Ако поне по един от доскорошните членове на останалите 30 районни избирателни комисии поогледа, като мен, публикуваните данни, ще бъдат коригирани и останалите стотина “съмнителни” числа, ако – не – няма.
В списъците в чужбина е трябвало да се запишат имената и други лични данни на около 156 180 гласоподаватели, за да се получи общия брой на вписани в избирателните списъци – число, не по-малко от 7133026 (а ако се прибавят и онези 15=17-2 – дори от 7 133 041, ама то си е по-голямо 🙂 ).

Засега – толкова. По-късно ще представя и числата по следващите точки – за вписаните в допълнителен избирателен списък, УГДМ и др.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: