Резултати от парламентарните избори в 23-ти ИР, София 1 – по административни райони (1)

Ето ги резултатите, според въведените в зала “Хр. Ботев”, София, данни от секционните протоколи:

  1. В едномандатния 23-ти избирателен район – на този документ: rez23EIR, в който поне 7 от гласовете, приписани на номер 18-ти от името на 84-та (служебна) СИК в Триадица очакват актуализационното решение на ЦИК, за да си се върнат на кандидата с номер 19, за когото са подадени. 😦
    За избран да бъде обявен кандидат номер 3: Борис Крумов Грозданов
  2. В 23-ти МИР – съответно тук: rez23MIR. Е, и тези данни подлежат на актуализация. Да видим.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: