Решения от 43-то заседание на Столичен общински съвет (резюме)

43-то заседание
на Столичен общински съвет
25.06.2009 г.

43-то заседание на Столичния общински съвет започна с продължителна дискусия, посветена на традиционната информация от кмета във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци. Мартин Заимов от „Алианс за София” се оплака от факта, че администрацията на кмета държи съветниците в неведение, като им предоставя информацията за извършената дейност пет минути преди сесията и ги лишава от възможност да се запознаят подробно със съдържанието на доклада. Това принуди зам.-кметът по екологията Мария Бояджийска да обясни, че максималният размер на финансиране по оперативната програма „Околна среда” е 81 млн. евро и недостигът на средства съвсем не е малък. Бояджийска каза, че са отправени запитвания до Министерство на финансите и до Министерство на околната среда и водите за дофинансирането на проекта за изграждането на завода за отпадъците на София, но отговор няма.
Вили Лилков от ДСБ се присъедини към критиката на своя колега, като посочи, че е научил за острия тон на второто писмо от Европейската комисия от вестниците. Той предложи отговорните заместник-кметове Мария Бояджийска и Минко Герджиков да проведат разговори с правителството, за да изяснят въпроса с „висящия” законопроект за третирането на отпадъците и с финансирането. Фирмите, които в момента почистват София не са наясно, какво ще стане с техните договори, ако се приеме „безумния закон за отпадъците на София”. Това е причината те да не правят сериозни инвестиции в техника за почистване, а висящото положение на Закона прави така, че Столична община ще има трудности със съставянето на бюджета за 2010 г. Не е ясно по каква план-сметка за чистенето ще се работи и каква такса смет да се заложи, ако държавата ще диктува нещата. Кой ще финансира Столичния инспекторат, откъде ще вземем пари за почистване на речните корита и за почистването на парковете, за поддържане на зелената система и пр., ако държавата ще прибира такса смет, попита Лилков. Заместник-кметът обясни, че ЕК е реагирала във връзка със Закона за отпадъците на София и има писмо, в което се казва, че приемането на закона ще компрометира проекта за изграждането на 23-те регионални депа за отпадъци в България.

Общинските съветници на БСП светкавично поискаха да се прекратят дискусиите, а Николай Желев от СДС заяви, че откакто тече предизборната кампания някои политически сили предпочитат да не обсъждат неудобни теми и настоя на следващата сесия на СОС, която ще е след изборите, да получи пълна информация за предприетите действия.

Една от най-важните точки в дневния ред бе т. 6 – относно приемане на актуализирана „Стратегия за развитие на инженерната инфрастуктура – ВиК и речни корита за периода 2009 – 2020 г.” Вили Лилков я окачестви като един от най-важните проекти, които се приемат, и предложи да се изготвят ежегодни програми за нейното изпълнение, които заедно с отчета за изпълнението на Стратегията за всяка година да се внасят при обсъждането на общинския бюджет.

След дискусия бяха приети и решения да бъдат отпуснати средства за съфинансиране на транспортни услуги на деца от ромски произход, участващи в програмата на Столична община за интегриране и достъп на децата до образователни услуги, както и за финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) на създаването на „Център за неспешни повиквания на гражданите”, както и за внедряване на „Система за безхартиено заседание на общински съвет и електронно гласуване”, която ще бъде предоставена от Министерството на държавната администрация и административните реформи.

На заседанието бяха гласувани и приети и следните доклади, относно:

  • отправяне на предложение до Японската агенция за международно сътрудничество (ЯАМС) за промени в договора между Японската банка за международно сътрудничество и Столична община за разширяване на метрото;
  • учредяване на обществен съвет за социална политика при Столична община;
  • финансиране със средства от СОПФ на реализацията на първия етап от обект: „Пробив на бул. „Генерал Данаил Николаев” от бул. „Княгиня Мария Луиза” до Сточна гара, подобект: участък от бул. „Княгиня Мария Луиза” до ул. „Веслец”;
  • осигуряване на средства от СОПФ за строително-ремонтни работи на надлеза на ул. „Черковна”, над ж.п. ареала (ж.п. линията София – Пловдив);
  • финансиране със средства от СОПФ на ремонта на централната озвучителна система и санитарните помещения на Общински културен институт „Театър София”;
  • финансиране със средства от СОПФ на възстановяването на канализационната и вентилационната система на „Зала Хищници” в Зоологическата градина на гр. София;
  • наименуване на безименни улици на територията на районите „Лозенец”, „Студентски”, „Витоша”, „Банкя” и „Овча купел”;
  • именуване на 95 ОДЗ в Люлин – 10.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: