Общата бюлетина за партии и коалиции в 23 МИР

Както вече е известно 18 политически партии регистрираха общо 261 човека в кандидатските листи за изборите по пропорционалната система в многомандатния 23-ти избирателен район София. Със свое Решение 182 от 19 юни ЦИК обяви за недействителни регистрациите на двама кандидати. Регистрацията в РИК 23 на Мария Митрева от НДСО е трета по време, при позволени регистрации в не повече от два района, поради което засега 3-то място в листата на това национално движение остава незаето. Оксана Владимировна Заболотная от “Другата България” не разполага с пасивното избирателно право, тъй като е гражданин и на друга Република. Нейната регистрация също е обявена за недействителна от ЦИК.

Така, преди попълване на 3-то място в листата на НДСО, бюлетината за кандидатски листи на партии или коалиции в 23 МИР би трябвало да съдържа нещо такова (но с повече букви и по-малко “абревиатури” 🙂 ):

buletina

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: