За паметникa на жертвите на комунистическите режими в света – междинен отчет

На поредното заседание на Инициативния комитет за изграждане на „Паметник на жертвите на комунистическите режими в света”, проведено на 19 юни 2009 г., бе направен финансов отчет за събраните средства и бе представена информация за подготовката за провеждането на Втория конкурс за представяне на проекти за Паметника.

В набирателната сметка на Инициативния комитет са постъпили общо 13 531 лв.
Част от дарителите за изграждането на Паметника останаха анонимни, но и към тях, както и към останалите Инициативният комитет изразява своята сърдечна благодарност!

Списък на дарители за изграждане на
„Паметник на жертвите на комунистическите режими в света”

  Ана Деянова
  Антон Андреев
  Д-р Андрей и Роза Букурещлиеви
  Андрей Бенев
  Ангелина Димитрова
  Ани и Аргир Аргирови
  Ани, Марта и Марин Недкови
  Антония Леви
  сем. Ангеличин
  сем. Асен и Надежда Асенови
  Валентин Бориславов Костов
  Васил Павлов Станилов
  Васил Николов Николов
  Венцеслава Станоева
  Веселина Петрова
  Виктория Иванова Милева
  Вили и Мариана Лилкови
  Владимир Владимиров
  Владимир Титов
  Георги Ангелов Джанабетски
  Георги Борисов Мальов
  Георги Милков
  Деян Рашков
  Д-р Симеон Бучков
  Д-р Димитър Димитров
  Д-р Томислав Костянев
  Димитър Димитров – политолог
  Екатерина Андилова
  Екатерина Петрова Кьосеиванова
  Елка Ланджева
  Емилия Винарова
  Емилия Пернишка
  Иван Николаев Иванов
  Илиана Стефанова Симеонова
  Илия Иванов Върбенов
  Камен Попов
  Константин Димитров
  Любов Панайотова
  Магда Атанасова
  Мариана Василева Инглишер
  Мариана Де Мео
  Мария Стефанова
  Мария и Христо Маринови
  Недка Георгиева Лазарова
  Никола Иванов Николов
  Николай Пенчев Рашков
  Нина Делчева
  Пейчо Илиев Пеев
  Росица Арнаудова
  Оля Николчева
  Ренета и Андрей Букурещлиеви
  Росица и Паско Бакалови
  Румяна и Асен Агови
  Снежана и Георги Манолови
  Снежана Манолова Моллова
  Станка Димитрова Върбенова
  Стефан Борисов Велев
  Стефан Станчев Димитров
  Стоян Райчевски
  Цвета Желязкова
  Цена Каракишева
  Юлиана Искренова
  Юлиана Николова
  Юлия Чорбаджийска
  „Институт за развитие на публичната среда”
  НКД “Св. Лучников”
  Съюз на ВВНВУ, ШЗО и РВГ
  ДСБ – Добрич
  ДСБ – Младост
  ДСБ – Панчарево
  ДСБ – Триадица

На 1 юли 2009 г. предстои приемането на проекти за Паметника по повторно обявения конкурс. Журито за класиране на представените проекти ще заседава на 3 юли 2009 г., а резултатите ще бъдат обявени на специална пресконференция.

През юли и август 2009 г. всички проекти, които са представени за участие в конкурса, ще бъдат представени за публично обсъждане, за което от ДСБ – Триадица ще информираме своевременно.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: