Чорлу и другите изборни места в 32-ри БИР

На страницата на Министерство на външните работи все пак се появи информацията за населените места, в които са открити избирателни секции за гласуване на български избиратели по света – ето ги: СИК в чужбина.

Изненади липсват – най-малко 35 хиляди правоимащи от Истанбул вече са заявили своя вот (за участие в изборите 🙂 ), от Бурса са поне 25 хиляди, от Измир – 22 хиляди, от Чорлу – почти 15 хиляди. Така би трябвало да се чете посочената таблица, ако ръководителите на съответните дипломатически и консулски представителства са изпълнили закона и прословутото Решение 18 на ЦИК, според които

В чужбина избирателни секции се образуват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства до 15 юни 2009 г. (19 дни преди изборния ден):
а) в населени места, където има дипломатическо или консулско представителство (чл. 41, ал. 8, т. 1 от ЗИНП);
б) при получено съгласие от приемащата държава в населени места, извън тези по буква “а”, при наличие на не по-малко от 100 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват (чл. 41, ал. 8, т. 2 от ЗИНП).
Когато броят на избирателите е повече от 1000 се образува нова избирателна секция.

Оторизираните ръководители оттук-оттам са се справили с последното изречение и са го прочели така: “бин избирател – бир СИК, още бин – още бир, и т.н.”, та се е получило съвсем сериозно следното: в Истанбул – от “СИК Истанбул 1” до “СИК Истанбул 36”, в Бурса – от “СИК Бурса 1” до “СИК Бурса 26”, в Чорлу – от “СИК Чорлу 1” до “СИК Чорлу 15”.

Записал се е за участие и по някой българин от Бандърма, Ескишехир и Лос Анджелис.

Да…

Ако някой от ръководещите “партия, представена в ЦИК” се загрижи за производствения процес при гласуването в гореописаните СИК, има възможност да изпрати на собствени разноски свои представители – като членове на комисиите. Вероятно служителите на “външно” ще им се зарадват изключително много, иначе част от тях ще трябва да свършат тази високоотговорна работа, па има да пишат – ЕГН, л.к., печат, дописване (евентуално), втори печат – … – зор!

🙂

А всъщност най-горният БИР би трябвало да се чете като “безмандатен избирателен район” – в съответствие с правото на българските граждани, които гласоподават в някоя от избирателните секции в чужбина, да участват само в един от предстоящите на 5 юли 2009 г. два избора – само за избраната от тях партия или коалиция (без листа), като гласовете, получени от партиите/коалициите по този начин, участват само в разпределянето на 209 от местата в следващото народно събрание (по пропорционалната система) и не се броят за разпределяне на мандатите по останалите (многомандатните) райони (от МИР 1 до МИР 31).

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: