Решения от 42-то заседание на СОС (резюме)

42-ро заседание
на Столичен общински съвет
11.06.2009 г.

42-то заседание на Столичен общински съвет протече спокойно, без скандали и големи разногласия по гласуваните решения. Но началото му бе интересно. За пореден път по искане на някои от вносителите бяха отложени питанията по т. 2 и 3 от проекта за дневен ред поради отсъствието на кмета Бойко Борисов.

Вили Лилков пък не поиска отлагане на двете му питания му във връзка с неизпълнение на решенията на СОС, защото няма смисъл да се дебатира с мързеливата администрация и кмета и призова общинските съветници да вземат нещата в свои ръце. Той се обърна към СОС с предупреждението, че администрацията на Бойко Борисов е подчинила на своя собствен дневен ред работата на общинския съвет и не изпълнява неговите решения.

Вили Ликов обеща да внесе доклад, с който да се наложи мораториум върху строителството в центъра на столицата. По думите му основание за доклада е разпореждането в Закона за устройство на територията, според което в зона, в която няма одобрени устройствени планове, може да се забрани строителството до две години. Причината за доклада е фактът, че незвисимо от решението на СОС от декември м.г. за обявяване на конкурс за цялостен план на централната градска част, това не е направено и нещо повече – пристигнал е отрицателен отговор от Националния институт за опазване паметниците на културата (НИПК) относно предложението за изработване на Програма за подготовка за номиниране на столичния исторически център за световно културно наследство. НИПК счита, че историческият център на София не притежава качества за Световно културно наследство, независимо, че съгласно Общия устройствен план на София и Стратегията за развитие на област София столичният исторически център трябва да бъде номиниран. Лилков каза, че НИПК се противопоставя, защото „активно се е включил” в застрояването на центъра в услуга на мераците за строителство и това е известен факт. Обект на посегателство са стари сгради и емблематични места и затова за НИПК е изгодно в центъра да няма план и да не се работи по номинирането, а да се променя статута на сградите, които са паметници на културата и да се работи с частични изменения на плановете.

Вили Лилков постави остро въпроса и за това, че не се изпълнява решението на СОС, според което трябва да се изработи цялостна програма за поставяне на указателни и информационни табели в столицата и администрацията не е организирала конкурс за дизайн и изработване на табелите. Не се изпълнява и решението на СОС на фасадата на всяка общинска сграда (училище, болница, детска градина и пр.) да се издигнат знамената на София и на България. Той попита, ако администарцията на Бойко Борисов не може да го направи, нека общинските съветници да съберат по 50 – 100 лева и да закупят знамена. Заместниците на кмета (който е контузен) мълчаха гузно!

На заседанието беше приет и доклада на Вили Лилков, въз основа на който Столичната община ще изиска от всички мобилни оператори информация за изградени базови станции върху обекти – частна и общинска собственост, на територията на общината. Операторите ще трябва да предоставят и пълни данни за хигиенно-защитната зона около всяка базова станция, получени на основата на изчисления и на преки измервания на място от оторизираните служби. Общинските съветници решиха да бъдат предприети действия за създаването на публичен регистър на законно поставените базови станции и на хигиенно-санитарните зони около тях. Столичният инспекторат трябва да осигури технически и експертен потенциал за осъществяването на текущ контрол върху нивата на електромагнитните полета в общината. Незаконно поставените базови станции подлежат на премахване, а кметът е задължен от СОС да подготви Наредба за реда за изграждането на базови станции на мобилните оператори и за текущия контрол върху електромагнитните полета в столицата.

На заседанието бяха гласувани и приети още решения по следните проблеми:

  • относно съфинансиране на дейността на Фондация „Очи на четири лапи” по проект „Център за социална рехабилитация и реинтеграция на хора със сетивни увреждания с помощта на служебни кучета за хора с увреждания”;
  • относно осигуряване на финансови средства за периода май – юни 2009г. за реализация на проект „Холистичен модел за грижа и услуги за деца до 3 години” на фондация „За нашите деца”;
  • относно отпускане на средства за довършване на Катедралния храм при Арменската апостолическа православна църква „Сурп Астдвадзадзин”;
  • относно финансова подкрепа на проект „София поздравява Рим”;
  • относно именуване на безименна улица в район „Студентски”, с името ул. „ Академик Жак Натан”;
  • относно поставяне на паметни плочи на проф. Марин Дринов и Иван Ев. Гешов;
  • относно изграждане на „Мемориал в памет на народните представители в Учредителното народно събрание”, в близост до северния вход на сградата на Народното събрание;
  • относно поставяне на паметна плоча на писателя д-р Милчо Радев на сграда, намираща се на ул. „Уилям Гладстон” № 48, район „Средец”.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: