Решение 244 на ЦИКЕП

Съвсем сериозно – изборите за ЧЕП от РБ може би ще да са започнали и на територията на Републиката 🙂

CP 19:32:30 06-06-2009
ЦИКЕП – РЕШЕНИЕ НОМЕР 244

Р Е Ш Е Н И Е
номер ЕП-244
София, 6 юни 2009 г.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ)
и Решение номер ЕП-194 от 28 май 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)
Р Е Ш И :

УКАЗВА на секционните и районните избирателни комисии при попълване на протокол – лист 2 на СИК и РИК името на отпечатания под номер 5 в листата на ПП “Българска социалдемокрация” Димитър Александров Митев да бъде зачертано, а на негово място да бъде изписано ръкописно името на Ивайло Дражев Атанасов.
Ако тази грешка е допусната при отпечатването в бюлетина номер 9, само върху бюлетината-образец СИК да зачертае с водоравна черта името на Димитър Александров Митев и на същия ред да изпише ръкописно името на Ивайло Дражев Атанасов. Тази поправена бюлетина-образец да бъде поставена на таблото пред избирателната секция.
Гласуването ще се извърши с вече отпечатаните бюлетини номер 9 за ПП “Българска социалдемокрация”.
Подадените преференции за кандидат номер 5 в бюлетината на ПП “Българска социалдемокрация” (номер 9) да се отчитат за Ивайло Дражев Атанасов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Димитрова
СЕКРЕТАР: Мустафа Карадайъ

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2009 ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2009

 

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: