ЦИК изпълни решението на ВАС и регистрира СИНЯТА КОАЛИЦИЯ

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
номер НС-91
София, 30 май 2009 г., 18:42

ОТНОСНО: регистриране на коалиция от партии “СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

В изпълнение на решение номер 7062 от 30 май 2009 г. по адм. д. номер 7343/2009 г. на Върховния административен съд, IV отделение, и на основание чл. 23, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 49а, чл. 50, ал. 4 и ал. 6 и чл. 50а от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА коалиция от партии “СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”, образувана от ПП “Съюз на демократичните сили”, ПП “Демократи за силна България”, ПП “Обединени земеделци”, ПП “Българска социалдемократическа партия” и ПП “Радикалдемократическа партия в България” за участие в изборите за народни представители и я вписва в регистъра на партиите и коалициите за издигане на народни представители в изборите на 5 юли 2009 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок от 24 часа от съобщаването му.

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2009 ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2009

 

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

One Response

  1. С решение № 7235/02.06.2009г., постановено по адм. дело 7402/2009г., тричленен състав на ВАС отхвърли като неоснователна жалбата, подадена от Пламен Юруков като председател и представляващ Политическа партия „Съюз на демократичните сили” подадена против решение № НС – 91 от 30.05.2009г. на Централната избирателна комисия относно регистриране на коалиция от партии “Синята коалиция” за участие в изборите за народни представители на 05.07.2009г. Решенето е окончателно, не подлежи на обжалване и отмяна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: