Върховни административни…

… шамари…

С Решение № 7062/30.05.2009 г., постановено по адм. дело № 7343/2009 г., тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени Решение № НС-83/28.05.2009 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което комисията не е регистрирала коалицията за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г. Съдът връща делото на ЦИК за регистрация на коалицията „Синята коалиция”, съобразно задължителните указания, дадени в мотивите на решението по прилагането на закона.

С цитирания текст започва официалното съобщение на ВАС по повод участието на СИНЯТА КОАЛИЦИЯ в изборите за 41-во НС, което продължава така:

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и отмяна.

Този път тричленният състав на ВАС е предпочел само да припомни вече взетите решения “по адм. д. № 6272/12.05.2009 г., № 6877/22.05.2009 г. и адм. д. №7263/28.05.2009 г.”

Не се налага цитирането и коментирането на тяхното съдържание, което е публично известно на обществеността и всички държавни органи, в това число ЦИК и неговите членове.

Да, де, ама що пък не – за всеки случай – само това:

Съдебният състав на ВАС приема, противно на становището на представителя на ЦИКЕП, изразено в съдебно заседание на 12.05.2009 г., че Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България не е „прост орган за регистрация”, а орган с определени властнически правомощия, в състав на който законодателят не случайно е регламентирал членовете да са с висше образование и в мнозинството си юристи. ЦИКЕП не е обикновен регистратор, а е длъжна да прецени всички обстоятелства по отношение на действителните отношения в политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”, още повече, че е известен на всички и не се нуждае от доказване факта, че няма решение на Софийски градски съд за вписване в Регистъра на политическите партии на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: