Синята коалиция – извънредна пресконференция, 28.05.2009 (видео)

Извънредна пресконференция във връзка с отказа на Централната избирателна комисия (ЦИК) да регистрира синята коалиция за участие в изборите за Народно събрание.

Вижте още в нашия видеоканал.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
номер НС-83
София, 28 май 2009 г.

ОТНОСНО: регистриране на коалиция от партии “СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” за участие в изборите за народни
представители на 5 юли 2009 г.


При проведеното гласуване в ЦИК не бе постигнато мнозинство от две трети от присъстващите на заседанието членове на Централната
избирателна комисия за избиране на народни представители.
Предвид изложеното и на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители и Решение номер НС-1 от 30 април 2009 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НЕ РЕГИСТРИРА коалиция от партии “СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”, образувана от ПП “Съюз на демократичните сили”, ПП “Демократи за силна България”, ПП “Обединени земеделци”, ПП “Българска социалдемократическа партия” и ПП “Радикалдемократическа партия
в България” за участие в изборите за народни представители на 5
юли 2009 г. поради непостигането на мнозинство от две трети от присъстващите на заседанието членове на ЦИК.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок от 24 часа от съобщаването му.

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2009 ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2009

 

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: