Питане от Вили Лилков – за табелите в София

Относно: неизпълнено Решение на СОС


 

До Г-н Бойко Борисов
Кмет на Столична община

 

ПИТАНЕ
от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

Относно: Неизпълнение на Решение на СОС №819 от 18.12.2008 г. за разработване на „Програма за подмяна и поставяне на нови указателни и информационни табели на улици, жилищни комплекси, паметници на културата и други значими обекти на територията на Столична община”.

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

На 18.12.2009 г. СОС взе решение и Ви възложи в двумесечен срок да се разработи „Програма за подмяна и поставяне на нови указателни и информационни табели на улици, жилищни комплекси, паметници на културата и други значими обекти на територията на Столична община”. С решението СОС предвиди програмата да бъде внесена в СОС за одобрение и гласуване на необходимите средства.

С последната точка от решението бе предвидено на всички училища и административни сгради на Столична община да бъде поставено знамето на град София, а на всички входно-изходни магистрали да бъде поставен гербът на град София в светлоотразителен вариант, както изисква Наредбата за символиката и отличията на Столична община.

До момента в СОС не е постъпила за обсъждане и вземане на решение Програма за подмяна и поставяне на информационни табели.
Не е изпълнено и решението за поставяне на знамето и герба на град София, както изисква Наредбата за символиката и отличията на Столична община.

Във връзка с изложеното по-горе отправям към Вас следните въпроси:

  • Защо решението на СОС от 18.12.2008 г. не се изпълнява?
  • Коя е фирмата, която в момента поставя указателни улични табели и на основание на какъв договор и решение на СОС това се извършва?

Отговорите на поставените въпроси моля да получа на заседание на СОС в писмена форма.

С уважение
Вили Лилков

Advertisements

One Response

  1. […] Питане вх. № 93-01-510/25. 05. 2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: