Решения от 40-то заседание на Столичен общински съвет (резюме)

40-то заседание
на Столичен общински съвет
21.05.2009 г.

40-то заседание на Столичния общински съвет започна с обща декларация на политическите групи на ГЕРБ, СДС и ДСБ в СОС срещу правителствения проектозакон за управление на отпадъците в София. Общинските съветници от 3-те групи окачествиха действията на правителството като изземване на компетенциите на СОС и подчертаха, че с този проекозакон се нарушават редица национални и наднационални нормативни актове, в това число и Българската конституция, Европейската харта за местно самоуправление и глава 22 – Околна среда от преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз. В декларацията се посочва, че Европейската комисия е дала силен и ясен знак по отношение на подготвения проектозакон, с който се нарушават още законите за местно самоуправление и местната администрация, за местните данъци и такси, за опазване на околната среда и за управление на отпадъци. Според съветниците приемането на проектозакона ще доведе до нови наказателни процедури срещу България.

Анулирането на договора между Столичната община и “Новера” изискваше много смелост от страна на Общинския съвет, а създаденият кризисен щаб и проектозаконът показват нежеланието на ДПС и БСП да се разделят с антидемократичните практики“, пише в документа.

Председателят на групата на СДС Владимир Кисьов нарече вмешателството безпрецедентно и предложи декларацията да бъде приета чрез гласуване от Съвета, а с нейният текст да бъдат запознати председателите на всички европейски органи. Съветниците от БСП отказаха да участват в гласуването и текстът беше одобрен от съветниците от ГЕРБ, ДСБ, СДС и НДСВ. От своя страна, председателят на групата на ДСБ Димитър Бъчваров посочи, че в дневния ред на всеки публичен форум, какъвто е заседанието на СОС, не може да има по-важно нещо от париране опитите за унищожаване принципите на европейската демокрация и че трябва да се заклеймят действията на управляващите да се харесат на своите скрити и явни спонсори. Николай Желев сполучливо сравни политиката на правителството с тази на „завоевател пред стените на София”.

За пореден път бяха отложени питанията на общинските съветници от БСП Бойко Маринков, Петър Курумбашев и Калоян Паргов по искане на вносителите. От отговора, който е получил на своето питане относно ежедневния контрол върху уличната мрежа и елементите на зелената система, общинският съветник от СДС Борислав Бориславов обощи, че има 4 района, които изобщо не са предоставили отчети (Триадица, Изгрев, Надежда и Люлин) и само 1/3 от районите са наясно какво се изисква от тях ( Подуене, Слатина, Лозенец).

Противоречия предизвика и докладът на кмета на район „Панчарево“ за именуването на жилищен комплекс с името „София-Вилидж“. Общинският съветник от БСП Генчо Пастърмов посочи, че не е редно именуването на жилищни комплекси да е с английски имена. Това принуди Малина Едрева – председател на комисията по образование да постави срок до 20 юни на експертите от Столичната община за изготвянето на правила за именуване на жилищните комплекси в столицата, които да бъдат внесени за утвърждаване в Столичния общински съвет. Предложението за именуването на комплекса в район „Панчарево“ не беше прието.

На заседанието общинските съветници гласуваха и приеха следните други доклади:

  • относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Балша;
  • относно утвърждаване на актуализиран устав на „Столичен електротранспорт” ЕАД;
  • относно едногодишен план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за 2009 г.;
  • относно именуване на безименна улица с името ул. „проф. д-р Богдан Филов” и поставяне на берелеф на негово име;
  • относно поставяне на паметна плоча-релеф „1200г. от превземането на Сердика от кан Крум – София 1200 г. в българската държава”;
  • относно удостояване арх. Магда Карлова със званието „Почетен гражданин на София”;
  • относно участие на Столична община, район „Красна поляна” и район „Надежда” като партньори в проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
  • относно преговори с Европейската инвестиционна банка за финансиране на метростанции, участъци и обекти, свързани с изграждането на Софийското метро.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: