Доклад за отмяна на нощния транспортен експеримент

До г-н Андрей Иванов
Председател на СОС

ДОКЛАД

от Вили Лилков – общински съветник от Демократи за силна България в Столичен общински съвет

Относно: “Отмяна на Решение № 306 на СОС от 30.04.2009 г. за транспортно обслужване в столицата за времето от 00.00 д0 5.00 часа (нощно движение)”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 30.04.2009 г. Столичният общински съвет прие Решение №306 за транспортно обслужване в столицата за времето от 00.00 до 5.00 часа (нощно движение). Решението бе взето за експериментален период от три месеца, като разходите за целта бяха предвидени от собствените приходи на „Столичен автотранспорт” ЕАД. Ориентировъчните разходи за осигуряване на нощното автобусно движение в столицата са пресметнати за около 150 хиляди лева, което означава, че за предвидения срок дружеството, респ. Столична община, трябва да инвестира в проучването на необходимостта от нощен транспорт около половин милион лева. Считам, че взетото решение трябва да бъде отменено в най-кратък срок, защото:

  • Средният брой на превозените пътници за посочения период на нощта е между 80 и 100 души, т.е. общината осигурява превоз на пренебрежимо малък брой граждани;
  • Транспортните дружества са в лошо финансово състояние и не е целесъобразно този експеримент да продължава, защото той става изцяло за сметка на тях и не се изплаща. СКГТ търпи в случая сериозни загуби, защото дори пътниците да не пътуват гратис (което е малко вероятно при липса на строг контрол през нощта) средната цена, на която се превозва един пътник възлиза на около 50 лева. Това е лукс, който и най-богатата и „най-социална” община в света не може да си позволи.
  • Ясно е, че след като през месец май броят на пътниците е толкова малък, през зимните месеци той съвсем ще намалее и, както показа експериментът с автобус №94, осигурената услуга от Столична община не е търсена от гражданите на София.

Предвид на изложеното по-горе предлагам СОС да вземе решение за отмяна на Решение №306 на СОС от 30.04.2009 г. за транспортно обслужване в столицата за времето от 00.00 д0 5.00 часа (нощно движение).

Вносител
Вили Лилков

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: