Доклад за поставяне на паметна плоча

До г-н Андрей Иванов
Председател на СОС

ДОКЛАД

от Вили Лилков – общински съветник от Демократи за силна България в Столичен общински съвет

Относно: “Поставяне на паметна плоча на фасадата на Първа МБАЛ – София, в памет на лекари и студенти по медицина жертви на комунистическия терор 1944 – 1989 г.”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Столичния общински съвет постъпи предложение от Столичната колегия на Българския лекарски съюз за поставяне на паметна плоча на фасадата на Първа МБАЛ – София, на ъгъла на ул. „Г. С. Раковски” и бул. „Патриарх Евтимий”, в памет на лекари и студенти по медицина жертви на комунистическия терор 1944 – 1989 г.

Мястото за поставяне на паметната плоча е посочено от административното ръководство на Първа МБАЛ, а идеята е съгласувана и подкрепена от кмета на район Средец – г-жа Маргарита Гутева.
Разходите за изработването и монтажа на паметната плоча са за сметка на Столичната колегия на Българския лекарски съюз, което е посочено в писмо на председателя му д-р Методи Маджаров.

За посочения период на комунистически терор в България по различен начин са репресирани 618 лекари и студенти по медицина, от които 45 души са убити, 71 са били задържани в затвора, 86 души – медици са преминали през концентрационните лагери, стотици са били изселени и изключвани от университета. Терорът над тези хора и техните семейства е част от съзнателно упражнените репресии над българската интелигенция, последствията от които и до днес понася българското общество и нашата държава. И ако БКП и БСП не се извиниха за стореното зло, то поне ние, като общински съветници и граждани, заедно с техните колеги и близки им дължим почит и задължението да не забравяме.

Във връзка с гореизложеното, предлагам СОС да вземе решение за поставяне на паметна плоча на фасадата на Първа МБАЛ – София, в памет на лекари и студенти по медицина жертви на комунистическия терор 1944 – 1989 г.

Приложение:

  1. проект за решение;
  2. предложение от Български лекарски съюз – Столична колегия;
  3. писмо-съгласие от Изп. Директор на Първа МБАЛ за поставяне на плочата;
  4. становище на г-жа Гутева – кмет на район Средец;
  5. идеен проект на паметната плоча;
  6. „Български лекари и студенти по медицина – жертви на комунистическия терор” – под. ред. на проф. д-р Кирил Миленков, дмн, София, 2003 г.

Вносител
Вили Лилков


ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №_____
на Столичния общински съвет
от_________2009 година

ЗА: “ Поставяне на паметна плоча на фасадата на Първа МБАЛ – София, в памет на лекари и студенти по медицина жертви на комунистическия терор 1944 – 1989 г.”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, на основание чл. 7, ал. 1, т. 5 и т. 9 от Правилника за организацията и дейността на СОС и на основание чл. 13 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

  1. Дава съгласие за поставяне на паметна плоча на фасадата на Първа МБАЛ – София, на ъгъла на ул. „Г. С. Раковски” и бул. „Патриарх Евтимий”, в памет на лекари и студенти по медицина жертви на комунистическия терор 1944 – 1989 г.
  2. Средствата за изграждането й са за сметка на Столичната колегия на Българския лекарски съюз.
  3. Проектът на паметната плоча и мястото за поставянето й да се съгласува с ДАГ при Столична община.

Настоящото решение е прието на ___заседание на Столичния общински съвет, проведено на 2009 г., Протокол №______ от_______2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Вносител
Вили Лилков

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

  1. […] Доклад вх. № 93-00-145/30.04.2009 г. относно поставяне на паметна плоча на фасадата на […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: