Листата за ЧЕП на СИНЯТА КОАЛИЦИЯ

С РЕШЕНИЕ № 144/14.05.2009 г. ЦИКЕП регистрира кандидатската листа на “СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”:

 1. Надежда Николова Михайлова
 2. Светослав Христов Малинов
 3. Петя Ставрева Ставрева
 4. Стефан Любомиров Тафров
 5. Атанас Георгиев Чобанов
 6. Лъчезар Благовестов Тошев
 7. Борис Борисов Станимиров
 8. Давид Любенов Сукалински
 9. Пламен Симеонов Цветков
 10. Ани Йосифова Цветкова
 11. Юсеф ез Един Ахмед Дакак
 12. Полина Михайлова Кирилова
 13. Христо Василев Чешмеджиев
 14. Айрин Алик Ибрямова
 15. Теодор Димитров Страшимиров
 16. Росица Желязкова Рачева
 17. Атанас Йорданов Енгьозов

 

Вижте също:

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: