Решение по делото за вписване на промени в ръководството на СДС

РЕШЕНИЕ №73
София, 30.04.2009 година
В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и осми април през две хиляди и девета година в състав:

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение от 09.04.2009г. по ф. дело №1661/1997г. на Софийски градски съд, Фирмено отделение, VІ състав.

ВРЪЩА делото на Софийски градски съд за ново разглеждане от друг състав.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

One Response

  1. И сега стана “Времето е наше” – 12 дни до регистрацията в ЦИК няма да стигнат. И оставаме без коментар за СДС

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: