За антените по покривите и решение на ОС Сливен

Проучване на в. “Черно море” показва, че като много неща у нас и във въпросната сфера царят объркване и хаос. Повечето хора нямат представа кой и при какви условия дава разрешение за монтиране на станциите, кой контролира дали излъчването е в рамките на приетите от закона норми, какви са санкциите, ако нормите са по-високи, допустимо ли е станции да има на покривите на болници, училища и детски градини, знаят ли хората за опасностите, или гледат само да вземат наема?

Основният проблем всъщност не е нито в наличието на мобилни телефони и базови станции, нито в използването им. В ХХI век при достигнатото изключително високо ниво на развитие на технологиите, при бума на комуникациите е невъзможно да си представим живота си без мобилни телефони. Дори учените, които вадят силни аргументи срещу употребата им, са наясно, че джиесемите няма как да бъдат извадени от употреба. Става въпрос за друго. Хората да са наясно с правата си. Да са наясно какви рискове крие (или не крие) монтирането на една базова станция за джиесем на покрива на блока, в който живеят. Защото практиката е показала, че именно непознаването на един проблем води до изострянето му до критичната точка.

Цитатът е от материал на moreto.net, по публикация на в. Черно море отпреди месец.

С въпроса как човешкото тяло поглъща електромагнитните полета, излъчвани от толкова различни апарати като радиото, телевизията, микровълновата печка, мобилния телефон, предавателните антени или високоволтовите електропроводи, се занима нарочен доклад от 23 февруари т. г. на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните в ЕП. Документът предложи и бе приета резолюция “относно опасенията във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху здравето”. В мотивите си евродепутатите посочват, че този въпрос предизвиква редица научни колебания, а обществените органи все още не са им обърнали достатъчно внимание.
“В това се състои интересът на настоящия доклад, подготвен напълно независимо, без да се заема позиция по бурния научен спор, отнасящ се до електромагнитните полета. Докладът си поставя за първостепенна цел, чрез около десетина конкретни предложения, да предостави отговори на гражданите, било то обикновени потребители на тези апарати и живеещи наблизо до предавателни антени или високоволтови електропроводи. Все повече граждани изразяват загриженост във връзка с последиците за здравето им от постоянната експозиция на микровълни”, е записано още в мотивите за приемането на резолюция.

Този цитат е от статията на Веселка Венкова във в. ДУМА от 9 април т.г., посветена на пресконференцията от Пловдив, с подзаглавие Публични регистри искат Пловдив и София за базовите станции на мобилните оператори.

А ето и решението на Общинския съвет в Сливен от онзиден, предадено от Мариана Иванова чрез Агенция – Сливен:

 1. Временно да се прекрати издаването на разрешения за строеж от общинската администрация с цел монтиране на излъчвателите на енергия на ЕМП (ретранслатори) на мобилни оператори в населените места на територията на Община Сливен до нормативното регламентиране на въпроса.
 2. Възлага на Кмета на общината да изиска от мобилните оператори в срок до 30 дни от настоящото решение:
  – схема с монтираните излъчвателите на енергия на ЕМП (ретранслатори) на територията на Община Сливен
  – технически данни на монтираните ретранслатори с максималните мощности на излъчване
  – протокол от измерванията за вредностите, съгласно хигиенно – защитните зони
  – при наличието на няколко съоръжения на различни мобилни оператори, да се изиска становище на РИОКОЗ за ненадвишаване аритметичната сума от плътностите на мощността на ЕМП на пределно допустимите нива на 1 кв.см.площ.
 3. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед за сформиране на експертна комисия от специалисти, граждани и общински съветници, която да прегледа документацията за вече монтираните антени. В случаите на незаконосъобразно монтиране, както и на съоръжения, които не отговарят на пределно допустимите нива на излъчване, Кмета на общината за издаде заповед за тяхното демонтиране.
 4. За вече монтирани излъчвателите на енергия на ЕМП (ретранслатори) на териториите на учебни заведения, детски градини и ясли, Кмета на общината да издаде заповед за тяхното незабавно демонтиране.
 5. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички дейности по контрола на съоръженията, включително и разпореждане за отстраняването на тези, които не отговарят на изискванията.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: