37-мо (извънредно) заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

37-мо (извънредно) заседание
на Столичен общински съвет
13.04.2009 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация за състоянието на дейностите по управление на отпадъците в София от г-жа Мария Бояджийска – заместник-кмет на Столична община.

2. Представяне на решението на Министерски съвет за дейностите по управление на отпадъците в София – г-н Тодор Модев, областен управител на област София.

3.Обсъждане на новосъздадената ситуация, свързана с дейностите по управление на отпадъците в София.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: