Threshold

На 20 май 2007 г. гражданите на Република България за първи път се сдобиха с правото да гласуват за членове на Европейския парламент. За 18 члена.

След около 69 дни ще изберем и следващите, този път 17 (засега), “членове на ЕП от РБ”.

Междувременно един от действащите еврочленове е публикувал доклад, който всъщност е “проектодоклад” на комисията по конституционни въпроси. Човекът е Andrew Duff, от компанията на движенията за права, свободи, стабилност и възход, а проектът (от 15 октомври 2008 г.) е посветен на “предложението за изменение на Акта от 20 септември 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо пряко избирателно право”.
Ей го там и, с образователна цел, и тук.

Ето и кратка образователна извадка от споменатия обзорен документ:

АКТ
за избирането на членове на Европейския парламент
чрез всеобщо пряко избирателно право

Член 1
1. Във всяка държава-членка, членовете на Европейския парламент се избират въз основа на пропорционално представителство, като се използва системата на листите или правото на един прехвърляем глас.
2. Държавите – членки могат да разрешат гласуване, основано на системата на преференциалните листи, в съответствие с приетата от тях процедура.
3. Изборите се произвеждат върху основата на всеобщо пряко избирателно право, при свободно и тайно гласуване.

Член 2

Член 3
Държавите–членки могат да определят минимален праг за разпределението на местата. На национално равнище този праг не може да надвишава 5 процента от подадените гласове.

Член 4

Я пак:

Article 3
Member States may set a minimum threshold for the allocation of seats. At national level this threshold may not exceed 5 per cent of votes cast.

Цитатът е от “консолидираната” версия на един Акт. Документ на Христова възраст, известен по света (и на други места) като “Act concerning the election of the representatives of the Assembly by direct universal suffrage annexed to the Council decision of 20 September 1976”.

Включен е като приложение към проектодоклада с предложение за изменението му. В доклада има и табличка с информация за различните процедури за избиране на членовете на ЕП в страните-членки. В таблицата има един стълб “threshold”, т.е. “праг”. Има и един ред за България, на който в кутийката под “threshold” пише “Не”/”No”/”Nem”…, демек в проектодоклада си Андрей твърди, че в нашия закон за избиране на негови колеги няма праг.
prag
Лъже (пред света, и в Европа, в частност)! И защо? Само защото някой нашенец го е преметнал, или “се е предоверил” на нЕкой по-либерален авер, или?

В българския закон threshold може и да не се среща, но има едно друго нещо, наречено НИК (национална избирателна квота). Получава се много лесно – като най-напред се разделят две естествени числа, а след това се открие най-близкото естествено число, което не е по-малко от полученото частно. Знаменателят на третираната по този начин дроб е определен от съответния Евро-Договор, а числителят представлява бройката на всички действителни гласове.
Само тези от участниците, които са събрали поне толкова гласове, колкото е получената НИК, участват в разпределянето на мандатите.

Дотук проблем с действието на горния Акт няма. И ако знаменателят, т.е. броят на местата за членове на ЕП, би бил поне 20, пак нямаше да има никакъв проблем.
Но не е така, не и в “нашия” случай. На Република България се предоставят 18, вече 17 (по-късно, евентуално – пак 18) мандата за членове на ЕП. С други думи “бисерната” редакция от ЗИЧЕПРБ, с която се въведе дивотията НИК, още тогава е била в противоречие с европейските норми (не само с българската Конституция, чл. 88).

Та 100/18 с колко не надвишава 100/20? А след “закръгляването”? А 100/17? А, Андрей?

След няколко часа в XL-тото Народно събрание на Републиката ще бъдат гласувани няколко изменения на действащия ЗИЧЕПРБ. Не за друго, а защото е 31 март, пък изборите са “между четвъртък и неделя” в седмицата, в която неделята е на 7 юни. Та “човекът с пушка” трябва да свърши работата “издаване на Указ” след не повече от 200 часа.

Прагът, който не е “праг”, ще продължи да си съществува, под ник-а “ник”!

Я, с наистина образователна цел, през YouTube, от “Щурците”, от времето на горния Акт:

На прага

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

2 Responses

 1. Този текст беше временно в режим “очакващ одобрение”, през “светлата част” от деня 31 март 2009 г., от мен.
  След проведеното днес извънредно (между 14 и 19… ч.) заседание на Народното събрание и окончателното приемане на закона за изменение на ЗИЧЕПРБ “одобрението” е факт.
  Изненади в текстовете на приетия закон няма, праг като “праг” – също, но с нелегалният си ник “НИК” остава. И е доста над допустимите “5%”!

  Е, като за/срещу Европа, се били позавишили нЕкои други прагчета – още при записването за участие – къде от “20” на “50”, къде от “50” на “100” (хиляди лева), но пък от друга страна – не се появиха (и, може би само заради това не бяха гласувани) предложения за регистрация само след внесен депозит от 100 милиона лева, заверен препис от трудовата книжка на водача на листата – като удостоверение за поне едногодишен трудов стаж по специалността “член на ЕП” и участие в разпределянето на мандатите само на участници, получили поне по 94% от действителните гласове. 🙂

  Обаче, както научавам от пресцентъра на … ПРезидента на Републиката:

  Президентът ще проведе консултации за назначаване на ЦИК за избиране на членове на Европейския парламент
  31-03-2009 18:00 |

  В сряда, 1 април 2009 г., президентът Георги Първанов ще проведе консултации за съставяне на Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент.

  Не е първоаприлска шега. Все пак има още час-два до началото на този Светъл Български Празник

  Малеее, ми по кой закон ще са консултациите – по действащия или по този, приетия преди малко (но все пак – доста минути СЛЕД 18:00!), който още не е публикуван (дори и като проект)!

 2. […] с нормите на Европейския парламент, конкретно с Акта за избиране на членовете му, според който държавите-членки могат да въвеждат […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: