Базовите станции на мобилните оператори – интервю с доц. Мишел Израел

Интервю на Веселина Сапунджиева (в-к Черно море) с доцент Мишел Израел за контрола върху базовите станции на мобилните оператори

Тази публикация е свързана с тема на месеца (януари 2009 г) Публичен контрол върху базовите станции на мобилните оператори

Визитка: доц. Мишел Израел е физик, завършил е и “Медицинска и санитарна физика” в Медицинския университет в София. Той е национален координатор на Световната здравна организация по защита от нейонизиращи лъчения и ръководи лаборатория по физични фактори в Националния център по опазване на общественото здраве. Преподава в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, в медицинските университети в Букурещ и Йерусалим и дори във Военновъздушните сили на САЩ.

Какъв е разрешителният режим във връзка с базовите станции на мобилните оператори? Кой упражнява контрол над тях?

– Само операторите знаят реалния брой на антените. Колко са базовите станции, преминали през контрол, обаче могат да кажат местните административни органи. Причината е, че разрешителният режим се осъществява по 2 закона. Единият е Законът за устройство на територията (ЗУТ), по силата на който тези базови станции се водят строителни обекти и затова документите за тях минават през общините. По Закона за здравето другият контролен орган е РИОКОЗ, само че там почти няма подготвени кадри и апаратура. РИОКОЗ – Варна, вече разполага с техника. Тя е закупена наскоро и аз ще им помогна да я калибрират. Поел съм и ангажимент да обуча за работа с нея една от физичките тук. Лошото е, че самото Министерство на здравеопазването (МЗ) бяга от контрол и не спазва Закона за здравето. Прословутата Наредба №9, издадена от министерствата на здравеопазването и на околната среда и водите, казва, че всички видове излъчватели в населено място – базови, радио или телевизионни станции, локатори, трябва да минават през два етапа на контрол. Единият е предварителен и изисква МЗ да изчислят параметрите на съответната хигиенна зона и да дадат разрешение за поставянето на антена, ако всичко е наред. Когато станцията бъде монтирана и пусната в действие, тази зона трябва да се провери с измерване. Проблемът е, че много малко хора в страната могат да правят това.

– Къде другаде куцат нещата, тъй като има много незаконни антени?

– Тази наредба почти не е действала, когато у нас е започнало въвеждането на станциите, така че те са били монтирани почти безконтролно. После ние като център към МЗ се заехме да проучим спазването на наредбата и сложихме ред. В момента при нас има национална база данни от почти всички обекти, които са минали през контрол в страната. Само че данните ни са единствено за узаконените обекти. МЗ и общините бягат от контрол. Никой не вика РИОКОЗ на приемателните комисии, защото се смята, че няма опасност. Тази наредба, за която ви говоря, е въведена от мен още през 1991 г. чрез Министерството на околната среда и водите. По искане на МОСВ през 2003 г. мой екип направи нов проект на наредба, така че да хармонизираме нормативните документи с европейските стандарти. Изпратихме го в МЗ през 2004 г. От тогава досега непрекъснато има някакви интереси, заради които постоянно изискват от нас да правим някакви изменения в документа. Накрая отказахме наредбата да влезе в сила и започнахме работа по проект за закон. Той не само трябва да регламентира пътя, по който се извършва узаконяването, но и да посочи задълженията на операторите към гражданите. Ние настояваме хората да бъдат запознати. Ние искаме, ако антената се слага на вход “Б”, входове “А” и “В” да не бъдат елиминирани, тъй като са част от блока. В повечето случаи хората там се оплакват не заради опасността за здравето им, а защото не получават нищо от наема, който плащат мобилните оператори. Понякога обаче има граждани, които се чувстват зле и смятат, че причината за това е именно базовата станция. Може би е така, но как да проверят това, ако нямат никаква информация?! Обществеността трябва да бъде запозната с цялата дейност по въвеждане на технологиите.

– А докато хората не са информирани, ще продължават да смятат, че този вид излъчвания например предизвикат рак…

– Това са митове. Електромагнитните вълни, които предизвикват рак, не са от този честотен диапазон. Без да се знаят механизмите и причините, досега е известно, че, ако има нещо, което да спомага развитието на ракови заболявания, това са магнитните полета с честота 50 Hz. Такива има във всеки дом. Какво да кажем тогава за електрическия ток, за трафопостовете и др. И не говоря за какъвто и да е рак, а за увеличаване случаите на детските левкемии. GSM-ите не заразяват, освен ако не са…. мръсни. Има места, където интересът към подобни погрешни твърдения, е и умишлено човъркан. Има сили, които се опитват да раздухват проблема. Това не са журналистите.В някои райони интересите са чисто икономически. Съществуват частни фирми, които искат да поемат целия този бизнес. Към нас например наскоро се обърна един възрастен софиянец. Правихме 3 пъти замервания в дома му. Там живее новороденото му внуче и човекът се страхува, че то може да бъде облъчено от антената, която се вижда от прозореца на неговото жилище. Установихме, че това вероятно е възможно при едно силно излъчване и помолихме операторите да направим измерване при максимална мощност. За това “удоволствие” нашият институт взема държавна такса от 50 лв. Човекът обаче решил да направи и независимо измерване, за което ангажирал частна фирма. Оказа се, че тя го е излъгала, защото е използвала уред, който не мери в този честотен диапазон, не е акредитирана за подобни замервания, но взела за услугата 700 лв. Представете си за какво става въпрос, ако този “бизнес” се отпуши. Икономическите интереси са много сериозни, а в някои райони на страната те се използват и за политически цели. Първата станция, използвана за това, всъщност беше във Варненския регион. Преди повече от 20 години в Калиакра започна строежът на една голяма SOS станция, която, за съжаление, беше руска. Кметът не Българево тогава вдигна селото на жива верига срещу антената и така спечели изборите. В момента тя не работи и стои там като паметник на глупостта. Този род предизборна манипулация се използва масово и сега.

– А каква е вината на общините за липсата на информация?

– Според мен общинските администрации са по-скоро незаинтересовани, отколкото злонамерени. За щастие, не във всички общини цари хаос. В Добрич например са изградили невероятна база данни, но това не се е получило във Варна. Ако общината има такива данни, няма да разреши например в близост до блок, върху който има антена, да се построи сграда на същата височина. Това обаче често се случва.

– Как хората да бъдат сигурни, че за здравето им няма опасност, ако върху съседния блок има антена?

– Антената е плоска и ако “лицето” й е насочено към съответния прозорец, а разстоянието е по-малко от 50 м, би могъл да съществува някакъв риск. Това обаче не е сигурно, защото има електрически ъгъл, който се управлява от оператора и чрез който антената може да излъчва силно нагоре.

– Как хората да разберат тогава?

– В основата на проверката е измерването. Човек би трябвало първо да се обърне към съответния мобилен оператор, за да се убеди дали има протокол за замервания. Дали станцията е законна трябва да се провери в общината. По ЗУТ главният архитект е задължен да упражни контрол при пускане на станцията в действие. Ако това не е направено, антената не е законна. Всеки може да се обърне и към нас, защото разполагаме с национална база данни. Тя ни позволява да проверим дали станцията на даден адрес е минала през етапите на Наредба №9. Гражданите могат да ни повикат и да направим замервания в домовете им. Надявам се, че съвсем скоро и РИОКОЗ ще може да прави това.

– 50 метра ли е периметърът на реалната опасност?

– Зависи от мощността на антената, начина на насочване и т.н. Опасните разстояния са под 20 м. Около 50 м е зоната на риск за антените, които работят на максимална мощност. Зоната не е кръгова, а се отчита като разстояние от предния панел на антената.

– Това означава ли, че антените трябва да се поставят на покрива на сгради, на 50 м от които няма други сгради?

– Да, но може да има сгради, стига те да не са на височината на траекторията на излъчване. В противен случай антената ще бъде неефективна, а при контрол тя не би могла да бъде пусната в действие. Ние сме спирали не една антена.

– Колко антени сте спрели?

– От началото на годината сме спрели повече от 20 антени, още преди да бъдат монтирани.

– Колко от тези 20 антени са във Варна?

– Вероятно има, но не мога да кажа колко, без да проверя документацията. В крайна сметка най-много антени има в София, Варна и Пловдив.

– Какво се случва с тези спрени антени?

– Или се търси друго място за монтирането им, или се разработва нов проект. Мястото може да е същото, но антената се поставя на по-висока мачта, при друг ъгъл и пр. След монтирането също се прави измерване. Ако се окаже, че има някакъв гаф и се отчете облъчване на хора в съседна сграда, трябва да се направи почти невъзможното, за да се спре. Ние не се съгласяваме с решения за намаляване на мощността до 3 W например, защото работим за гражданите, а не за операторите. Освен това, не операторите управляват мощността, а броят на телефонните обаждания. Максималната мощност достига 28-30 W и когато правим оценки, се ръководим от нея.

– Случвало ли се е все пак да бъде свалена антена?

– Много рядко. Имаме 2-3 такива случая, но това е много сложно, защото ние не сме контролен орган и нямаме право да махаме антени. Ние можем само да препоръчаме това на МЗ. На операторите им трябва сигнал, а и са направили голяма инвестиция, затова са готови да търсят алтернативи. При подобни ситуации те могат да направят нови мачти – на ново място, при друг ъгъл и височина. Вертикалният ъгъл е 7 градуса и ако вдигнеш антената с още 2 м, нещата съществено се променят. Друго решение е антената да се завърти, но обезателно правим нови замервания. Много често одобряваме даден проект, но като отидем на място след монтирането на антената, се оказва, че всичко е коренно различно. В протоколите си описваме новата ситуация и после отново проследяваме степента на облъчване.

– А какви са праговете на облъчване? При какви стойности можем да говорим за опасност за хората?

– Развитието на живите организми на Земята е ставало в условията на електромагнитни вълни, поради което човек е изработил изключително големи диапазони на адаптация. Това означава, че праговете са много размити. Това е проблем и при нормирането. В България нормите са 10 микровата на 1 кв. см, а Европа ни натиска да поставим норми от 450 микровата за 900 MHz – стойностите при GSM системите. Представете си какво брожение ще настане сред населението, ако вдигнем нормите 45 пъти.

– На какво се дължи тази внушителна разлика?

– Европа създава нормите си върху доказани ефекти, а не върху главоболие и нарушен сън. Доказаният ефект е повишението на температурата. Това е единственият ефект на облъчване. Световната здравна организация казва, че ако температурата се повиши повече от 1 градус, може да се говори за болестно състояние.

– Битува мнението, че антените карат хората да се чувстват като в микровълнова фурна. Реални ли са тези опасения?

– Микровълновата фурна е 750 W, а при антените говорим за максимум 30 W. Освен това, е различна и честотата на излъчване.Много често човек се дразни от шума на един климатик, макар че той излъчва шум под нормите. Този дразнител създава вид невроза – човек става нервен, получава главоболие, сънят му се нарушава, сърби го навсякъде. Ефектите при лъчението от антените са подобни.

– А по-голяма ли е опасността, когато върху един блок има антени и на трите мобилни оператора?

– Ясно е, че конкуренцията движи бизнеса, но при този бизнес тя води до неблагоприятни здравни ефекти. Не може ли, когато става дума за един блок, и трите оператора да сключат договор и да ползват една и съща антена?! Защо трябва да има 9 антени, когато може да бъдат 3?! Не говоря само за икономическия ефект от тях, а и за вредата за здравето, която носят. В България конкуренцията все още е доста силна, за да се случи това. У нас системите дори все още се изграждат.

– Смятате ли, че при тези икономически интереси ще успеете да защити законопроекта, по който работите?

– Трудно ще се преборим. Тези икономически интереси ни притискат да не правим нищо, а, за съжаление, те идват от нашите шефове в МЗ.

 

Вижте също:

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: