35-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

35-то заседание
на Столичен общински съвет
12.03.2009 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Полагане на клетва от общински съветник.

2. Полагане на клетва от кмета на кметство Владая.

3. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

4. Питане вх. № 93-01-144/11.02.2009 г. от г-н Жельо Бойчев – общински съветник, относно взаимоотношенията на Столична община и „Новера”.

5. Питане вх. № 93-01-76/23.01.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно приходите от туристическата такса на Столична община и нейното изразходване.

6. Питане вх. № 93-00-60/24.02.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно скулпорните композиции, поставени в зелените площи на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”.

7. Питане вх. № 93-00-63/25.02.2009 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно запълване на голяма дупка, която създава опасност за живущите в зона Б – 5.

8. Питане вх. № 93-00-69/05.03.2009 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно демонтиране на таймерите по светофарите.

9. Доклад вх. № 93-00-41/09.02.2009 г. относно намаляване на капитала на „Софийски имоти” ЕАД; разрешение за извършване на разпоредителни сделки от „Софийски имоти” ЕАД с имоти ограничени вещни права на дружеството; прекратяване на съсобственост, чрез продажба на съсобствениците на общинските дялове от съсобствени имоти; процедура за обявяване на имот за публична общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов, Вили Лилков, Лилия Долджева

10. Доклад вх. № 93-00-40/06.02.2009 г. относно предложение за отпускане на персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

11. Доклад вх. №93-00-3230/10.09.2008 г. относно приемане на нова Наредба №1 за обществения ред на територията на Столичната община.
Докл. Юлия Ненкова

12. Доклад вх. № 93-00-13/14.01.2009 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Александър Цветков

13. Доклад вх. № 93-00-55/23.02.2009 г. относно оптимизиране и подобряване на обслужването с масов градски транспорт (МГТ) в София.
Докл. Александър Цветков

14. Доклад вх. № 93-01-192/25.02.2009 г. относно сключване на договор за наем на обект „Първи етаж на бивша административна сграда на трамвайно депо „Клокотница”, находяща се на ъгъла между бул. „Мария Луиза” и ул. „Клокотница” с обща площ 135 кв.м., представляващ Бюро за абонаментни карти, билети и пласьори, част от активите на „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Докл. Александър Цветков

15. Доклад вх. № 93-01-137/11.02.2009 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков

16. Доклад вх. № № 94-Р-28 (1), 94-Л-22 (1) и 94-С-3510 (1) / 20.02.2009 г. относно придобиване правото на собственост върху поземлен имот № 128039 землище Желява, поземлен имот № 133003, поземлен имот № 134005 землище Горни Богоров, район „Кремиковци”, собственост на физически лица.
Докл. Мария Бояджийска

17. Доклад вх. № 93-00-67/27.02.2009 г. относно правила за приемане на деца в общинските обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова

18. Доклад вх. № 93-00-57/24.02.2009 г. относно закриване на 110 ОУ „Проф. Гавраил Кацаров”, кв. „Захарна фабрика”, район „Илинден” и 13 СОУ „Кирил и Методий”, район „Възраждане”.
Докл. Йорданка Фандъкова

19. Доклад вх. № 66-02-61/10.02.2009 г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация на м. „Илиянци – запад”, ул. от о.т. 45 до о.т. 124 А до кв. 5 А, 10, 21.
Докл. Петър Диков

20. Доклад вх. № 66-02-63/11.02.2009 г. относно план за изменение на регулация за м. „Горна баня”, кв. 10, УПИ XIII-З – „за производство, складове и офиси”, XIV – „за офиси, складове и КОО”, XV – „за озеленяване”, II – „за озеленяване” и задънена улица от о. т. 168 В до о. т. 168 Г.
Докл. Петър Диков

21. Доклад вх. № 66-02-49(1)/05.03.2009 г. относно обнародвано в Държавен вестник изменение в Закона за енергетиката и неговото приложение.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх. № 66-02-132/27.02.2009 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на площадка, част от Западен парк за Атракционен (развлекателен) парк – Етап І (първи).
Докл. Петър Диков, Данаил Кирилов

23. Доклад вх. № 12-00-287/05.03.2009 г. относно отмяна на Решение № 43 по Протокол № 42 от 27.04.1998 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Данаил Кирилов

24. Доклад вх. № 93-00-58/24.02.2009 г. относно утвърждаване на приоритети и сесии за кандидатстване в Столична програма „Култура” за 2009 г.
Докл. Константин Тилев, Борислав Бориславов

25. Доклад вх. № 26-00-10169(1)/29.01.2009 г. относно поправка на фактически грешки в решения на Столичния общински съвет.
Докл. Бойко Маринков, Петър Гюзелев, Данчо Хаджиев

26. Доклад вх. № 93-00-64/26.02.2009 г. относно наименуване на безименни улици в районите „Лозенец”, „Витоша” и „Искър”.
Докл. Бойко Маринков, Петър Гюзелев

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: