34-то (извънредно) заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

34-то (извънредно) заседание
на Столичен общински съвет
09.03.2009 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на решение от Столичния общински съвет относно спиране изпълнението (неизпълнение) на договорите за възлагане дейности по сметосъбиране и сметоизвозване от “ДИТЦ” ЕАД и “Чистота София” АД.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: