Конкурсна програма

КОНКУРСНА ПРОГРАМА
за изграждане на
“Паметник на жертвите на комунистическите режими в света”

1. Обявители: Инициативен комитет за изграждане на Паметник на жертвите на комунистическите режими в света.

2. Основание:

2.1. Решение №256 от 15.05.2008 г. на Столичен общински съвет за изграждане на Паметник на жертвите на комунистическите режими в света.

2.2. Резолюция на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа №1481/26.01.2006 г. за Международно осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически режими.

3. Вид на конкурса: Национален.

4. Цел: Паметникът трябва да изразява преклонението на поколенията към жертвите на комунистическия терор, да поддържа жива паметта за неговите престъпления и да изразява присъдата, която цивилизованите хора в целия свят произнесоха срещу комунизма.

5. Задача: Да се постави акцент върху невинността на жертвите на комунизма и антихуманната и антидемократична същност на комунистическата диктатура.

6. Условия и ограничители:

6.1. Да се предвиди разполагане на паметника на мястото, посочено на визата за проектиране – паркът пред църквата “Св. Седмочисленици”, гр. София, кв. 461, м. Центъра, район Средец.

6.2. Проектът и решението да бъдат съобразени и в хармония с:

– околната градоустройствена среда, като част от културно-административния център на София;

– емблематичната за София църква “Св. Седмочисленици”, паметник на културата, обявен с “Държавен вестник”, бр.73/1955 г.;

– паркът около църквата – паметник на градинско-парковото изкуство, деклариран с писмо-НИПК №4458/1988 г.;

6.3. Проектът да бъде съобразен с възможността за премахване на съществуващата тоалетна в градинката и преустройство на пространството около нея при максимално съобразяване със съществуващия ландшафт.

6.4. Проектът може да даде решение за нови настилки в рамките на съществуващата градинка.

7. Участие в конкурса:

7.1. Участието в конкурса е без ограничения, като се изключват от участие членовете на Инициативния комитет, членовете на комисията, съставила конкурсното задание, и членовете на журито.

7.2. Конкурсът се счита за проведен при представяне на най-малко 3 (три) проекта.

8. Съдържание на материалите, които участниците в конкурса е необходимо да представят:

8.1. Основен ситуационен план на паметника и пространството около него в М 1:200.

8.2. Макет на паметника в М 1:10.

8.3. Графичен вариант на шрифта, който авторът предлага за текстовите детайли.

8.4. Желателно е да се представи дигитален монтаж на паметника в конкретната среда.

8.5. Обяснителна записка за работата, вида и качеството на материалите, придружена с подробна количествена и стойностна сметка на целия проект, с ориентировъчни разчети – общо и поотделно на отделните елементи на композицията.

Начинът на представяне е във формат А-0 на PVC фолио.

9. Срокове:

9.1. Получаването на материалите от кандидатите за участие в конкурса започва от деня на публикуване на обявата за провеждането му в един национален ежедневник.

9.2. Проектите се предават на 01.07.2009 г. (сряда) в Столична община, гр. София, ул. „Московска” 33, от 9 до 18 часа.

9.3. Журиране и обявяване на решението на журито – до 18 ч. на 03.07.2009 г. (петък).

10. Финансиране и награди:

10.1. Инициативният комитет обявява следните награди:

  • І-ва награда от 5 000 лв. за най-добър проект с договор за изпълнение.
  • ІІ-ра награда от 3 000 лв.
  • III-та награда от 2 000 лв.

10.2. Премираните проекти стават притежание на Инициативния комитет при запазване на авторските права.

11. Жури:

– главен архитект на Столична община;
– представители на ДАГ;
– представители на СБХ;
– представители на САБ;
– членове на Инициативния комитет и експерти.

12. Регистрация на участниците:

12.1. Желаещите за участие в конкурса получават:

– конкурсна програма;

решение на Столичен общински съвет №256 от 15.05.2008 г.;

доклад за вземане на решение от СОС;

резолюция на ПАСЕ №1481/26.01.2006 г. за Международно осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически режими;

– виза за проектиране;

историческа справка за църквата “Св. Седмочисленици” и парка пред църквата.

12.2. Материалите за участниците в конкурса се получават всеки работен ден на адрес: гр. София, ул. „Леге” №6, район “Средец” – фронт-офис и в деловодството на СБХ в гр. София, ул. „Шипка” №6.

12.3. Всеки участник се регистрира официално с пореден номер при предаване на авторските материали за изграждане на паметника.

 

Информация за конкурса може да бъде получена на сайта на СБХ: www.sbhart.com и на сайта: www.mydsb.org.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: