32-ро заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

32-ро заседание
на Столичен общински съвет
19.02.2009 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Доклад вх. №93-00-34/29.01.2009 г. относно сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2008 г.
Докл. Минко Герджиков

3. Доклад вх. №93-00-30/28.01.2009 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2009 г.
Докл. Бойко Борисов

4. Доклад вх. №12-00-120/30.01.2009 г. относно утвърждаване на отчет за извършената работа в СОАП по изпълнението на ГОПРП и следприватизационен контрол за 2008 г.
Докл. Данаил Кирилов

5. Доклад вх. №12-00-119/30.01.2009 г. относно утвърждаване на Годишен общински план за работа по приватизация за 2009 г.
Докл. Данаил Кирилов

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: