Питане от Вили Лилков – за туристическата такса в София

Относно: приходите от туристическата такса в София


 

До Г-н Бойко Борисов
Кмет на Столична община

 

ПИТАНЕ
от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

Относно: Приходите от туристическата такса на Столична община и нейното изразходване

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

Настоящото питане е свързано с приходите от туристическата такса и нейното изразходване. Във връзка с планирането на бюджета на Столична община за 2009 г., отчета за изпълнението му за миналата година и състоянието и перспективите за развитие на столицата, като туристическа дестинация, моля да ми бъдат предоставени данни в отговор на следните въпроси:

  1. Колко са регистрираните на територията на Столична община хотели общо и по категории?
  2. Каква е легловата база, с която разполагат хотелите в София?
  3. Какви са приходите от туристическата такса за последните пет години?
  4. Какви са разходите по години за последните пет години на общинско предприятие „Туристическо обслужване”?
  5. За какви конкретни дейности и обекти са използвани средствата от приходите от туристическата такса за последните пет години?

Отговорите на поставените въпроси желая да получа на заседание на СОС в писмена форма.

С уважение
Вили Лилков

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

4 Responses

  1. […] Питане вх. №93-01-76/23.01.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно […]

  2. […] Питане вх. №93-01-76/23.01.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно […]

  3. […] Питане вх. № 93-01-76/23.01.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно […]

  4. […] Приходите от туристическата такса на СО и нейното изра… […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: