Бюджет София 2009: публично обсъждане

От вчера на страницата на столичния виртуален пресцентър е публикувано съобщение за публично обсъждане на проекта за софийски бюджет 2009:

Столичната община организира публично обсъждане на проекта за бюджет 2009 г. Обсъждането ще се състои на 10 февруари /вторник/ от 10.00 ч. в V зала на бул. „Московска” 33.
Становища и предложения по проекта за бюджет 2009 и по отчета за 2008 година могат да се представят в деловодството на Столичната община до 6 февруари включително.
Проектът за бюджет е публикуван в рубриката финанси на страницата на Столичната община.

Своевременно – ето така:

За конкретните проекти за “капиталови” разходи (“поименно”) – от Приложение 3.1 до Приложение 3.14 (последното два пъти! 🙂 ) – там.

Бюджетът на общината е финансовият инструмент за провеждане на политиката на кмета (и неговата администрация).

Проектът за бюджет на Столична община за 2009 г. предвижда приходи и разходи в размер на над 1 млрд. лв.

В проекта се предвижда да постъпят приходи от 1 006 249 120 лв., в това число:

 • от собствени данъчни приходи – 284 100 000 лв.;
 • от собствени неданъчни приходи – 298 679 000 лв.;
 • от преотстъпени държавни приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности – 250 132 547 лв.;
 • от допълваща изравнителна субсидия – 12 488 000 лв.;
 • от целева (за капиталови разходи) субсидия – 5 691 700 лв.;
 • от “остатъци” по сметки (от минали години) – 60 191 163 лв.;
 • от заеми и “погашения” по (други) заеми:
  94 000 000-22 354 600-2 412 720 = 69 232 680 лв.;
 • от “друго” нетно финансиране (след приспадане на 105892 лв. за “възстановени депоненти”) – 25 315 472 лв.;

За разходи са предвидени 1 006 249 120 лв., като:

 • за делегирани държавни дейности са “разчетени” 263 343 826 лв.;
 • за общинските дейности – общо 725 939 719 лв.;
 • за дофинансиране на държавни дейности – 16 965 575 лв.

 


За всички, които биха се справили по-добре с обяснителната записка по столичния бюджет – ето я и тук:
БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2009 година – обяснителна записка

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: