Допълнение в дневния ред на 30-то заседание на СОС

30-то заседание
на Столичен общински съвет
29.01.2009 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. №08-02-16/26.01.2009 г. относно участие на район „Красно село” и район „Студентски” на Столична община в проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма ОПАК във връзка с открита процедура по приоритет 3.1 „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, с краен срок за кандидатстване 30.01.2009 г.
Докл. Пламен Църноречки, Димитър Дилчев

2. Доклад вх. № 93-00-28/27.01.2009 г. относно участие на Столична община с проект „Модерно и интегрирано административно обслужване от страна на общинската и областната администрация в София” по ОПАК.
Докл. Минко Герджиков

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: