Местни данъци и такси София 2009: Такса за битови отпадъци – 1

статия на Вили ЛИЛКОВ, общински съветник от ДСБ в СОС,
във вчерашния брой на в. ТРУД:

Такса смет в София е повече от несправедлива

За 5 г. разходите за чистота в София нараснаха 2,5 пъти т.г. и софиянци плащат най- висока такса смет на жител в страната. Остро се дискутира, че данъчната оценка на имот не е адекватна база за определяне на таксата; че несправедливо са натоварени бизнесът и някои категории граждани и райони на София; че едни плащат, а други не. А общината предвижда за 2009 г. увеличение на местните данъци и такса смет с 50%! Обяснението е наивно: държавата е виновна, че увеличи с толкова данъчните оценки! Да, ама не – законът позволява общините сами да определят техния размер.

Справедлива ли е таксата? По закон размерът й зависи от количеството произведена смет, а по изключение тя се обвързва и с данъчната оценка на имотите.
За 2008 г. бизнесът в София е осигурил 70% от приходите от нея, а гражданите 30%, докато бизнесът генериране 1/4 от отпадъците, а гражданите – 3/4. И все повече фирми сключват индивидуални договори за събиране и извозване на сметта, по-евтино им е.
Несправедливост е налице и между районите, поради различните данъчни оценки на еднакви по площ и качество жилища. През 2007 г. район „Искър” е генерирал 9,07% от всички битови отпадъци, а жителите му са осигурили 2,01 % от общите постъпления от физическите лица. А за „Триадица” числата са съответно 9,12% срещу 29,10%!
Освен това от имотите с данъчна оценка над 100 000 лв., които са под 3% от всички имоти в София, се получават над половината приходи от такса смет.

Средната събираемост на таксата е малко над 70% и колкото е по-ниска данъчната оценка, толкова по-ниска е и събираемостта. Поносима ли е такса смет? По европейската норма прагът на поносимост е 1,5% от средния годишен доход на домакинствата. Ако през 2008 г. едно домакинство е платило 90 лв. такса, през тази ще плати 135 лв. т. е. таксата е поносима, ако годишният доход е над 9000 лв. Обаче над 60% от домакинствата в София са с по-нисък доход. Ако таксата се увеличи, както е решил кметът, ще се засили несправедливото разпределение на тежестта и тя ще стане социално непоносима за все повече хора. Увеличеният размер рискува да намали и събираемостта й.

Какво да направи кметът?
Първо, да оптимизира разходите чрез точно ценообразуване в управлението на отпадъците – цените на горивата намаляха, а те бяха довод за поскъпване науслугите; да се въведе GPS контрол върху движението на автомобилите на концесионерите; да се налагат и сериозни глоби за замърсяваме.
На второ място, да се преразгледа приходната част на проектобюджета, в която не е предвидено, че:

  • ще се получат т. нар. недобори от минали години (за 2008 г. са 29,4 млн. лв.);
  • ще се въведат в експлоатация нови обекти, които веднага започват да плащат такса смет;
  • от сепарирането на отпадъците ще се получат над 160 000 т хартия, метали, стъкло и др., които ще бъдат продавани;
  • ще намалеят разходите за депониране поради отделянето на половината отпадъци при сепариране.

Допълнителни приходи ще има, ако се повиши събираемостта на таксата, и т. н. Да не забравяме и мерките и финансовите стимули за участие в разделно събиране и за намаляване количеството на отпадъците – това също е цел в не по-малка степен от повишаването на приходите.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: