Решения от 29-то заседание на Столичен общински съвет (резюме)

29-то заседание
на Столичен общински съвет
15.01.2009 г.

Двадесет и деветото заседание на СОС от 15.01.2009 съвпадна с втория ден на студентските протести и по тази причина протече малко необичайно. Още в самото начало политическите групи на ДСБ, СДС и ГЕРБ прочетоха декларации в подкрепа на протестите. Общинските съветници от ДСБ и СДС заявиха, че напускат заседанието в 11 часа, когато започна митингът пред Народното събрание. Това наложи да отпаднат от дневния ред предвидените традиционни дебати по питанията на общинските съветници. Отложена бе и точката, в която на всяко заседание кметът на Столична община представя отчет във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.
Това, с което също ще се запомни заседанието на СОС е, че кметът Бойко Борисов престоя на трибуната цели 78 минути (без да вземе участие), което се случва за първи път!

Набързо СОС прие Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно–монументални елементи и за рекламната дейност на територията на СО, която бе оспорвана в съда от страна на хора с интереси в рекламата (много време), поради което общината загуби милиони левове през 2008 г.

Приета бе финансовата програма за честванията на 130 години от обявяването на град София за Столица на България.

Общинският съвет прие докладите на кметовете на район Средец Маргарита Гутева и на район Лозенец Прошко Прошков, като одобри програмите, с които двата района кандидатстват по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Одобрени бяха и програмите на кмета на район Овча купел Пламен Йорданов и на Зам. Кмета на София Ирина Савина по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за подобряване на инфраструктурата на район Овча купел и на малките населени места около София. Разрешение за кандидатстване по Оперативна програма „Административен капацитет” за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса и развитие на електронно управление получиха районите „Люлин”, „Сердика” и „Банкя”.

СОС взе решение за създаване на Постоянна комисия по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

По доклад на Малина Едрева, председател на групата на ГЕРБ в СОС, бе именувана безименна улица в район „Студентски” с името на Франсоа Митеран.

СОС обяви и процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план за УПИ II – 686, кв. 17, по плана на гр. София, м. „Горубляне” в район „Младост”.
Одобрение получиха и докладите на главния архитект на София Петър Диков относно проект за изменение на план за регулация за УПИ ІХ – за инженерна инфраструктура, кв.1а, м.”Симеоново – север – Обслужващи обекти на Околовръстен път”, както и проект за ПУП – план за улична регулация на Софийски околовръстен път – южна дъга – 1,2,3,4,5 и 6-та част; план за улична регулация на връзка Околовръстен път – лифтова станция „Симеоново”; изменение на плана за улична регулация на улица от о.к.7а до о.к.26; изменение на плана за регулация на кв.44, м. „Малинова долина и кв.111, м. ”Малинова долина – изток”.

По доклад на Ева Митова – кмет на район Подуене, СОС взе решение за учредяване безвъзмездно право на ползване на двуетажна жилищна сграда – общинска собственост, находяща се на ул. „564”, № 6 А, ж. к. „Левски В” – район „Подуяне” на Фондация „Бетел-България”, за ползване като „Защитена къща за младежи със социални проблеми и зависимости от наркотични, алкохолни и химически субстанции”.

Агенцията за социално подпомагане към МТСП получи, по доклад на кмета на район Искър инж. Йордан Томов, право за безвъзмездно управление за срок от 10 години на 14 работни стаи и обслужващи помещения, публична общинска собственост в ж.к. „Дружба” 1, бл.40, първи етаж.

Одобрено бе и искането на населението на с. Казичане и с. Кривина за спиране издаването на Разрешение от МОСВ за добив на инертни материали по открит способ на фирма „Кариери за чакъл и пясък България” АД в землищата им.

Най-много възражения от опозицията предизвика докладът за споразумение със „Софийска вода” АД и одобряването на Договор за спогодба, с който Столична община получава компенсация от 26 млн. лв за неизпълненията на договора за концесия от страна концесионера и се отказва от всякакви бъдещи претенции към «Софийска вода». Общинските съветници от ДСБ и БСП гласуваха против, но мнозинството прие споразумението.

С решение на СОС най-после приключи ликвидацията на „Столичен Медицински Холдинг” ЕАД и се взе решение за заличаване на дружеството в търговския регистър на Агенция по вписванията. Поликлиниките преминават на управление към съответните райони, пряко под контрола на районните кметове.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: