Иван Костов – изказване за Бюджет 2009

19.11.2008, България, София, Народно събрание

Късното признаване на задаващата се криза резултира в несъстоятелна макрорамка:

 • растежът ще бъде много по-нисък от 4.7%;
 • вероятно в средата на годината ще сме в икономическа криза;
 • инфлацията е подценена;
 • дефицитът по текущата сметка от БВП ще надхвърли прогнозите;
 • преките чуждестранни инвестиции в никакъв случай няма да достигнат 5.3 млрд. лева.

Правителството изгуби ценни месеци да опровергава очевидното, вместо да реагира на задаващите се заплахи. Затова в Доклада за проектобюджета няма анализ на тези заплахи; не е направен извод за поведението на валутния борд в условията на криза. Затова макар да са предвидени епизодични антикризисни мерки бюджетът няма антикризисни приоритети.
Предлаганият бюджет не противодейства на задаващата се криза. За да бъде антикризисен трябва:

 • Да се основава на намаляване на данъчното бреме – в процент към БВП. Предлага се обратното – делът на приходите в БВП се увеличава от 44.1% на 44.3%. Предвижда се скок на приходите с близо 20%.
 • Да се основава на съкращаване на разходите. Те остават 40% от БВП, със скок от над 19%. Домакинствата и останалите стопански субекти ще правят съкращения на своите разходи, единствено държавата ще харчи разточително.
 • Да приключва с дефицит, а не с 3%-ов излишък. Бюджетният дефицит е задължително условие на антикризисна правителствена политика.

Основното правило на антикризисната политика е правителството да събира по-малко данъци, да харчи повече отколкото е събрало и, поемайки дълг, да облекчава данъкоплатците. Ако не го направи, те поемат дълга, но за сметка на това намаляват икономическата си активност.
Неприемлив е основния приоритет на Бюджет`09 – нарастването на инвестициите с 1 млрд. лева. Защото имаме корумпирани и некомпетентни управници. Ефект през тази година от този допълнителен милиард няма да има. Но ще се излеят огромни пари в обръчите от фирмите на тристранната коалиция. Черните партийни каси на тристранната коалиция ще получат своите комисионни. Така БСП, НДСВ и ДПС се надяват да купят идващите избори.
Отсъства анализ на причините за наказателната мярка на ЕС срещу България. Няма отчет за взетите мерки, нито прогноза за това кога и при какви условия забраната ще бъде вдигната. Докладът не казва колко пари, по кои програми и защо няма да бъдат усвоени през 2008 г. Предварителните данни на МФ сочат, че за полугодието не са усвоени над 500 млн. от авансово преведените 945 млн. лева европейски средства. Затова завишаването на заложените в приходната част на бюджета за 2009 г. 2957 млн. лева (ръст от 60 % спрямо планираните за 2008 г.) и съответно в разходната част 3055.2 млн. лева (ръст от 37 % спрямо 2008 г.) по линия на европейските фондове само изкуствено раздува бюджета.
Недопустимо е харченето на парите на данъкоплатеца за нереформирани сфери. Тук увеличенията са:

 • с над 50 млн. за съдебна власт;
 • с 380 млн. за образование;
 • с над 400 млн. за здравеопазване;
 • с над 270 млн. за полиция, вътрешен ред и сигурност.

Във всички посочени сфери нивото на публичните услуги е плачевно. Не е приложен принципа пари срещу реформи.
Съдебната власт и вътрешният ред и сигурността на страната са остро критикувани от българските граждани и европейските ни партньори.
Качественото образование и здравеопазване остават недостъпни за огромната маса български граждани. Те са принудени да доплащат за тях.
Недопустимо е нарастването на разходите за държавните служби. При постоянно бягство от отговорност за решаването на проблемите, при намаляващ брой клиенти и при непрекъснато влошаващо се качество на обслужването тези разходи се увеличават с над 480 млн. лева. Много от новосъздадените при предишния мандат и от сегашната тристранна коалиция служби въобще не оправдават съществуването си. И са само скъпо пристанище за партизаните на БСП, НДСВ и ДПС.

Най-важните антикризисни приоритети са:

 1. Намаляване на данъците. Бюджет с дефицит.
 2. Съкращаване на разходите в публичната сфера чрез премахване на дублиращи се и неефективни администрации;
 3. Финансиране на реформите в съдебната система, образованието, здравеопазването и МВР.
 4. Отваряне на европейското финансиране чрез радикално подобряване на противодействието на корупцията и организираната престъпност;
 5. Ускорени публични инвестиции след изпълнение на европейските правила и изисквания;
 6. Повишаването на сигурността и доверието на чуждестранните инвеститори, за да се противодейства на намаляването на преките чуждестранни инвестиции;
 7. Мерки за намаляване на лихвите.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: