Питане от Христо Ангеличин: транспортно обслужване


 

До Г-н Бойко Борисов
Кмет на Столична община

 

ПИТАНЕ
от Христо Ангеличин – общински съветник от ДСБ

 

Относно: проведени конкурсни процедури за транспортно обслужване

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

През октомври 2007 година Столичната община проведе конкурсна процедура за транспортно обслужване на 15 линии от градския транспорт в столицата. Вследствие на конкурсната процедура обслужването на линиите беше поето от „Карат С“ АД, „Юнион Ивкони“ ООД и „Столичен автотранспорт“ ЕАД. Според информацията от Столичната община, цитирана в медиите тогава, „Карат С“ е спечелила и обслужва линиите 30, 42, 54, 59, 68, 73, 84, 90 и 404, „Юнион Ивкони“ – 27, 74, 150, 260, а „Столичен автотранспорт“ – 9, 111. По-късно беше проведена конкурсна процедура за транспортно обслужване на линия 72, която беше спечелена от „Карат С“.

Съгласно подписаните от превозвачите договори за транспортно обслужване – между тях, Столична община и „СКГТ-София“, превозът на пътниците се извършва от спечелилите конкурсната процедура. В условията на подписаните договори не се допуска прехвърляне на дейността на други юридически лица като подизпълнители. Спечелената конкурсна процедура по същество означава, че фирмата, класирана като победител, е спечелила заради условията, посочени от нея, като между тях е и условието за нови превозни средства, както и за цена на извършвания превоз. Ако бъде допуснато условие, че дейността е възможно да бъде прехвърлена на друг изпълнител, това по същество означава, че фирмата-победител нарушава собствените си параметри, чрез които е спечелила конкурса.
Това накратко означава, че тя няма капацитет да изпълни дейността, за която е кандидатствала.

В едно от пътуванията ми в градския транспорт по линия 72 установих, че превозът по нея (както и по линии 30 и 90) се извършва от фирма, която не е класирана в конкурсната процедура през 2007 година, а именно – „МТК Груп“ АД. Това е видно от всички документи (график за движение, указания за шофьора), които се намират около мястото на водача на автобуса.

През юли тази година беше обявена нова конкурсна процедура за отдаването на три пакета от общо 52 линии от градския транспорт в столицата. Конкурсната процедура беше обжалвана през Комисията за защита на конкуренцията, която се произнесе в полза на жалбоподателите относно условията на процедурата. Чрез рестриктивност, по същество се образува кръг от фирми, които могат да кандидатстват (с условието за наличие на договор за транспортно обслужване в населени места с над 500 хиляди жители).

Една от фирмите – кандидати за пакетите автобусни линии „Юнион Ивкони“ ЕООД е била декласирана от комисията за конкурса поради липсата на сервизна база. Предвид на това, че сервизната база е била условие и в конкурса през 2007 година, тогава фирмата е спечелила обслужването на четири линии от градския транспорт и ако това условие не е било налично, то не е било отчетено от комисията.

Двете фирми, спечелили трите пакета автобусни линии, априори, трябва да отговарят на всички условия, записани в тръжната процедура.

При направена проверка на финансовите им данни – балансите за 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 година, би следвало приходът им от дейност „превоз на пътници“ или „услуги“ да надвишава минимално изискуемия минимум от 40 млн. лв.

Тъй като съгласно законовите постановки финансовите им данни са публична информация, от обявените баланси за последните пет години е видно, че „Карат С“ АД – София има приходи от услуги: за 2003 г. – 7,587 млн. лв., за 2004 г. – 5,846 млн. лв., за 2005 г. – 8,005 млн. лв., за 2006 г. – 8,555 млн. лв., а за 2007 г. – 8,312 млн. лв. или общо за периода – 38,305 млн. лв.

За „МТК Груп“ АД приходите от услуги за 2003 г. са 2,040 млн. лв., за 2004 г. – 2,261 млн. лв., за 2005 г. – 3,559 млн. лв., за 2006 г. – 3,752 млн. лв., а за 2007 г. – 1,816 млн. лв. или общо за периода – 13,428 млн. лв.

Във връзка с това отправям към Вас следните въпроси:

  1. Кой обслужва реално автобусни линии 30, 72 и 90 в момента? Има ли той договор за транспортно обслужване, сключен със Столична община? Кога е била проведена тръжната процедура?
  2. Какви са били финансовите данни, посочени от фирмите, класирани от комисията в конкурса за трите пакета линии от градския транспорт. Отговарят ли на минимално изискуемия общ приход за последните пет години от дейност “превоз на пътници” в размер на 40 млн. лв. Има ли разминаване между предоставените на комисията по конкурса финансови данни и публикуваните в интернет баланси на дружествата?

Отговорът желая да получа в писмена форма на заседание на СОС.

С уважение
Христо Ангеличин
общински съветник

 

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

  1. […] Питането на Христо Ангеличин, относно проведени конкурсни процедури за транспортно обслужване, и установените от него нарушения в процедурите и в изпълнението на договорите от частните транспортни оператори предизвикаха кмета да заяви, че ще прекрати договорите с нарушителите. “Тези фирми няма да работят повече, защото са ни излъгали. Ще направим правен анализ на всички конкурси за линиите от градския транспорт, за да се намери начин за прекратяване без да се водят съдебни дела срещу общината. Сигурен съм, че ще ги анулираме”, добави кметът Борисов. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: