Питане от Вили Лилков: лихвите по кредити на СО


 

До Г-н Бойко Борисов
Кмет на Столична община

 

ПИТАНЕ
от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

 

Относно: Отражението на световната финансова криза върху лихвите по кредитите на Столична община

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

Настоящото питане е свързано с рязко изменената ситуация на международния кредитен пазар. Столична община в момента обслужва няколко кредита към чужди банки. Както е известно размерът на лихвите по кредитите е обвързан с международните финансови индекси и в тях се включва обикновено и надбавка за риск.

Във връзка с това отправям към Вас следното питане:

  • Има ли изменение в лихвите по кредитите, които обслужва Столична община и в какъв размер?

Отговорът на поставеното питане, моля да получа в писмен вид на заседание на СОС.

С уважение
Вили Лилков
общински съветник

 

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

3 Responses

  1. […] за силна България – Вили Лилков и Христо Ангеличин. На питането на Вили Лилков, относно отражението на Световната финансова криза […]

  2. […] Питане вх. №93-01-4175/21.10.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно […]

  3. […] … лихвите по кредитите на Столична община […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: