24-то заседание на Столичен общински съвет – допълнение в дневния ред

24-то заседание
на Столичен общински съвет
13.11.2008 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. №93-01-4280/10.11.2008 г. относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.
Докл. Данаил Кирилов, Росен Желязков

2. Доклад вх. №93-00-3272/07.11.2008 г. относно финансиране на следващи участъци от разширението на първи и втори метродиаметър от метрото в София.
Докл. Минко Герджиков

3. Доклад вх. №93-01-4287/11.11.2008 г. относно безвъзмездно прехвърляне на всички акции на Столична община от капитала на „Топлофикация София” АД на Държавата.
Докл. Бойко Борисов, Андрей Иванов

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: