23-то заседание на Столичен общински съвет – допълнение в дневния ред

23-то заседание
на Столичен общински съвет
23.10.2008 г.

Проект за декларация на СОС, представен от групата на ДСБ:

През последните три години разходите за отопление на българите нарастват по-бързо от доходите ни. Все повече хора не са в състояние да ги покриват и натрупват дългове за отопление. Най-засегнати са 500-те хиляди семейства, които разчитат на централно топлоснабдяване. Особено остър е проблемът в столицата. Тук “Топлофикация – София” успява да събира едва половината от начислените сметки на абонатите си. Индивидуалните потребители в по-старите жилищни блокове са изправени пред нерешими проблеми. Изправните абонати са принудени да плащат освен собствените си сметки, кражбите на топлоенергия и недопустимо високите загуби по топлопреносната система. Законодателните идеи за общи сметки и обща отговорност на абонатите на ТЕЦ в тези сгради са правно недопустими, неморални и неприложими. Правителството не предложи нито мерки за преодоляване на кризата свързана с ценовия шок на отоплението, нито законодателни решения за трайно решаване на тези проблеми. Отсъства държавна стратегия и система за финансиране на реконструкцията на отоплителните инсталации, замяната на топлопреносните мрежи с газификация, както и за всеобща топлоизолация на сградите.

Вследствие на всичко това милиони българи са изправени пред невъзможност да осигурят нормални условия на живот на своите семейства през зимния период. Топлофикационните дружества на природен газ независимо дали са държавни, общински или частни, не могат да съберат дължимото от повечето битови абонати. Трупат нарастващи дългове към “Булгаргаз” и са изпаднали във фактическа неплатежоспособност.

Проблемите не са от местен характер. В основата им лежи систематичното изоставане на доходите на домакинствата спрямо ръста на цените на топлоенергията, както и принципната неефективност на изградената отоплителна инфраструктура. Затова проблемите с централното топлоснабдяване не могат да бъдат решени от отделните общини. Необходими са незабавни правителствени мерки за предстоящия отоплителен сезон, законодателни промени и дългосрочна национална стратегия.

За преодоляване на последствията от ценовия шок на топлоенергията върху домакинствата, както и за предотвратяване фалитите на топлофикационните дружества, общинските съветници от София предлагаме:

1. Правителството незабавно да подготви законопроект, съгласно който семействата с доходи на човек под средния за страната, могат да ползват еднократно безлихвени кредити за погасяване на натрупаните им задължения към топлофикационните дружества. Лихвите и гаранциите по тези кредити да се поемат от държавата.
2. Правителството да уреди със закон формула за адекватно целево държавно финансово подпомагане на домакинствата с ниски доходи при ценови шокове и изпреварващо нарастване на цените на горивата за отопление и на топлоенергията.
3. Правителството съвместно с Националното сдружение на общините да разработи стратегия за енергийна ефективност в бита, включваща система за съществени финансови облекчения за собствениците и обитателите на жилища, които предприемат:
– реконструкция на сградните отоплителни инсталации, даваща възможност за точно измерване на потреблението на топлоенергия за всяко жилище от един уред;
– топлоизолация на жилищните блокове и къщите;

Стратегията за енергийна ефективност в бита да включва програма за преминаване от градски ТЕЦ към директна газификация на сградите навсякъде, където това е възможно.

София,
22 октомври 2008 г.

И …

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1.Доклад вх. № 93-00-3234/18.09.2008 г. относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Владая.
Докл. Андрей Иванов

2.Доклад вх. № 08-07-3188(1)/08.10.2008 г. относно кандидатстване с проект по Конкурсна процедура № 33.4-2008 Схема за съфинансиране на общински проекти, насочени към общински училища и детски градини, целящи постигане на комплексен и устойчив резултат, свързан с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, обявен от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ към МОН на Република България
Докл. Антоанета Апостолова

3.Доклад вх. № 08-11-3003(3)/21.10.2008 г. относно потвърждаване на Решение № 333 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Малина Едрева

Advertisements

One Response

  1. […] започна с декларация на групата общински съветници от ДСБ в СОС. Тя бе […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: