21-во (извънредно) заседание на Столичен общински съвет

21-во заседание
на Столичен общински съвет
08.10.2008 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Доклад вх. № 93-01-4027(1)/06.10.2008 г. относно погасяване на задължения на „Топлофикация – София” АД към доставчика на природен газ „Булгаргаз” ЕАД и увеличаване на капитала на „Топлофикация – София” АД чрез издаване на нови акции и придобиването им от Столична община.
Докл. Бойко Борисов, Андрей Иванов

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: