“Етажната собственост” в документи

Докато дойде ред на второто четене на закона за управление на етажната собственост (приет, по принцип, на 13 март т.г., и с приключило обсъждане в Комисията по правни въпроси на парламента), представяме тук някои от все още действащите документи.

На страницата на фондацията за реформа в местното самоуправление може да се разгледа книгата Наръчник на домоуправителя

Действащите нормативни актове са следните:

етажната собственост в ЗС;
ПУРНЕС (правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост);
ППРВЕС (примерен правилник за вътрешния ред).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: