23 август: Европейски ден за възпоминание на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма

Съобщение за пресата

ЕП предлага 23 август за Европейски ден на жертвите на сталинизма и нацизма
22-09-2008 – 18:28

На пленарната сесия на ЕП беше приета (след като вече е събрала необходимия брой подписи) писмена декларация с предложение за обявяването на 23 август за Европейски ден за възпоминание на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма.

Декларацията е внесена от депутатите Marianne Mikko (ПЕС, Естония), Christopher Beazley (ЕНП-ЕД, Великобритания), Inese Vaidere (СЕН, Латвия), Zita Gurmai (ПЕС, Унгария) и Alexander Alvaro (АЛДЕ, Германия).

В нея ЕП предлага 23 август да бъде обявен за Европейски ден за възпоминание на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма, за да се запази паметта за жертвите на масово депортиране и изтребление от страна на двата режима.

В декларацията се подчертава, че пактът Молотов-Рибентроп, сключен на 23 август 1939 г. между Съветския съюз и Германия, е разделил Европа на две сфери на влияние чрез своите секретни допълнителни протоколи. Последвалите масови депортирания и убийства, извършени от страна на сталинизма и нацизма, спадат към категорията на военните престъпления и престъпленията против човечеството. Съгласно международното право срокът на давност не се прилага по отношение на военните престъпления и престъпленията против човечеството.

Членовете на Европейския парламент подчертават също така, че в Европа е слабо известно влиянието и значението на съветския режим и окупация върху гражданите на посткомунистическите държави.

декларацията

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: