Конкурсна програма

КОНКУРСНА ПРОГРАМА
за изграждане на
“Паметник на жертвите на комунистическите режими в света”

1. Обявители: Инициативен комитет за изграждане на “Паметник на жертвите на комунистическите режими в света”.

2. Основание:
2.1. Решение N 256 от 15.05.2008 г. на Столичен общински съвет за изграждане на Паметник на жертвите на комунистическите режими в света.
2.2. Резолюция на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа №1481/26.01.2006 г. за Международно осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически режими.

3. Вид на конкурса: Национален, анонимен.

4. Краен срок: 18 ч. на 12.12.2008 година (петък).

5. Цел: Паметникът трябва да изразява преклонението на поколенията към жертвите на комунистическия терор, да поддържа жива паметта за неговите престъпления и да изразява присъдата, която цивилизованите хора в целия свят произнесоха срещу комунизма.

6. Задача: Да се постави акцент върху невинността на жертвите на комунизма и антихуманната и антидемократична същност на комунистическата диктатура.

7. Условия и ограничители:
7.1. Да се предвиди разполагане на паметника на мястото, посочено на визата за проектиране – паркът пред църквата “Св. Седмочисленици”, гр. София, кв. 461, м. Центъра, район Средец.
7.2. Проектът и решението да бъдат съобразени и в хармония с:
– околната градоустройствена среда – част от културно-административния център на София;
– емблематичната за София църква “Св. Седмочисленици”, паметник на културата, обявен с “Държавен вестник”, бр.73/1955 г.;
– паркът около църквата – паметник на градинско-парковото изкуство, деклариран с писмо-НИПК №4458/1988 г.

8. Участие в конкурса:
8.1. Участието в конкурса е без ограничения, като се изключват от участие членовете на Инициативния комитет, членовете на комисията, съставила конкурсното задание и членовете на журито.
8.2. Конкурсът се счита за проведен при представяне на най-малко 3 (три) проекта.

9. Съдържание на материалите на участниците в конкурса, които те представят задължително:
9.1. Основен ситуационен план на паметника и пространството около него
в М 1:200.
9.2. Дигитален монтаж на паметника в конкретната среда – визуализация.
9.3. Макет на паметника в М 1:10.
9.4. Графичен и пластичен вариант на шрифта, който авторът предлага за текстовите детайли.
9.5. Обяснителна записка за работата, видът и качеството на материалите, придружена с подробна количествена и стойностна сметка на целия проект, с ориентировъчни разчети общо и поотделно на отделните елементи на композицията.
Начинът на представяне е във формат А-0 на PVC фолио.

10. Срокове:
10.1. Получаване на материалите от кандидатите за участие в конкурса започва от деня на публикуване на обявата за провеждането му в два национални ежедневника.
10.2. Адресът за получаване на материалите за конкурса е:
гр. София, ул. “Леге” №6, район “Средец”, фронт-офис,
от 9 до 16 часа.
10.3. Проектите се предават от 08.12. до 12.12.2008 г. на адрес: гр. София, ул. “Леге” №6, район “Средец”, заседателна зала,
от 9 до 18 часа.
10.4. Журиране и обявяване на резултатите – до 18 ч. на 19.12.2008 г. (петък).
10.5. Публично обявяване на премираните проекти: 22.12.2008 г. – 21.01.2009 г.

11. Финансиране и награди:
11.1 Инициативният комитет обявява следните награди:
І-ва награда от 5 000 лв. за най-добър проект с договор за изпълнение.
ІІ-ра награда от 3 000 лв.
III-та награда от 2 000 лв.

11.2 Премираните проекти стават притежание на Инициативния комитет при запазване на авторските права.

12. Жури:
– главен архитект на Столична община;
– представители на ДАГ;
– представител на СБХ;
– представител на САБ;
– членове на Инициативния комитет и експерти.

13. Регистрация на участниците:
13.1. На желаещите за участие в конкурса се предоставят:
– конкурсна програма;
– решение на Столичен общински съвет №256 от 15.05.2008 г.;
– доклад за вземане на решение от СОС;
– резолюция на ПАСЕ №1481/26.01.2006 г. за Международно осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически режими;
– виза за проектиране;
– историческа справка за църкавата “Св. Седмочисленици” и парка пред църквата.
13.2. Желаещите за участие в конкурса получават материалите на адрес:
гр. София, ул. “Леге” №6, район “Средец”, фронт-офис, от 9 до 16 часа,
срещу квитанция за внесена сума от 50 лв. по сметка на Инициативния комитет
в ДСК №15990427, IBAN BG44STSA93000015990427.
13.3. Всеки участник се регистрира официално с пореден номер при предаване на авторските материали за изграждане на паметника.
13.4. Журито извършва оценка на представените проекти в условия на анонимността на техните автори.

 

Текуща информация за конкурса може да бъде получена на тел. 0898 779 704.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: