СОС: питане – отговор, юни и юли 2008 г.

Отговори на питания от общински съветници в София:

Заседание No 14 от дата 12.06.2008

2. Питане вх. № 94-Д-3097/26.05.2008 г. от г-н Димитър Бъчваров – общински съветник, относно имотите на адрес „Стар Беловодски път” № 46 в кв. Бояна – гр. София.
Отговор по точка 2

3. Питане вх. № 93-00-3119/04.06.2008 г. от г-н Иван Нейков – общински съветник, относно хигиенното състояние на пазара за земеделска продукция в район „Изгрев”, ж.к. „Дружба – І”.
Отговор по точка 3

4. Питане вх. № 93-01-3529/05.06.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно изпълнение от концесионерите по чистотата на дейността „машинно метене” в столицата.
Отговор по точка 4

Заседание No 15 от дата 26.06.2008

2. Питане вх. № 93-01-3565/10.06.2008 г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно действията на администрацията на Столична община за решаване на проблемите, свързани със съществуващото ромско гето в ж.к. Сердика, район „Възраждане”.
Отговор по точка 2

3. Питане вх. № 93-01-3566/10.06.2008 г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно действията на администрацията на Столична община за преодоляване на кризата в детските ясли и градини.
Отговор по точка 3

4. Питане вх. № 93-01-3601(1)18.06.2008 г. от г-н Борислав Бориславов – общински съветник, относно спряното изпълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на СО и действията на администрацията на СО за премахване на съществуващи незаконни рекламни съоръжения.
Отговор по точка 4

Заседание No 16 от дата 10.07.2008

2. Питане вх. № 93-01-3483/30.05.2008 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно поддържането и почистването на канализационните шахти по уличната мрежа на територията на Столичната община.
Отговор по точка 2

3. Питане вх. № 93-01-3567(1)/11.06.2008 г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно действията на администрацията на Столична община за улесняване на достъпа на родители с детски колички, велосипедисти и инвалидни колички при преминаване от платното за движение към тротоарите по пешеходните пътеки на ключови места в столицата, в изпълнение на Решение V 479 на СОС от 31.05.2007 г. и Наредбата на Столичния общински съвет за изграждане на общодостъпна среда в гр.София.
Отговор по точка 3

Следва

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

2 Responses

  1. Общинските съветници на ДСБ най-активни в Столичния общински съвет

    Статистиката показва, че за времето от конституирането на Столичния общински съвет до първата му ваканция са проведени 17 заседания и са взети 527 решения. Към кмета на столицата са отправени общо 46 питания. Най-активни в контрола на работата на кмета и неговата администрация са общинските съветници от ДСБ с общо 17 питания, следвани от БСП и СДС с по 14 питания и НДСВ с едно питане.

    Най-активни при обсъжданията на проблемите и решенията в СОС са били общинските съветници от ДСБ и СДС средно с по 35 изказвания от всеки общински съветник за всичките 17 заседания, докато най-мълчаливи са представителите на Атака (по 1) и управляващото мнозинство на ГЕРБ (по 8).

  2. Аплодисменти за доказателството от страна на ДСБ, че проблемите на столицата не са тема табу за тях

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: