Юлски пленуми

На 26 юли 1968 година приключва работата си поредният пленум на ЦК на БКП, известен като юлски. Само десет дни, преди да прочете доклада си пред пленума, първият секретар на този клон от Световната съветска комунистическа организация е поканен, заедно със съответните му другари от DDR, ПНР и УНР, на поредна среща при шефа, в Москва – за одумване на “заблудените другари” от ЧССР, начело с Александър Дубчек, които са си въобразили, че на терористичното тяло на комунистическия режим може да се “изрисува” нещо човешко, и продължават с конкретните си действия за преминаване към “социализъм с човешко лице”, поне в поверените им територии. На тази среща Тодор Живков отново бърза да предложи военна интервенция на войски от СССР, НРБ, ПНР, УНР и DDR в Чехословакия и последваща окупация на тази (иначе “независима”) страна. Всъщност бандитите на Андропов вече са разработили плановете за оказване на “братска помощ”, предимно с Т-34, та повторното (след мартенското от същата година) предложение на НеРеБейския секретар остава само като едно от срамните петна върху образа на България…

Не ми е известно дали между 24 и 26 юли на онази година Живков е докладвал на другарите си за подготвеното, за след двайсетина дни, нахлуване на петолъчния окупационен корпус в Чехословакия (иначе делегатите са обсъдили и отново заклеймили позициите на ръководството на братската чехо-словашка компартия). Известни са други неща – ето такива, изписани през ноември 1968, на третия за годината пленум на ЦК на БКП:

Съществена особеност на Юлския пленум е неговият творчески характер, творческото осмисляне върху основата на марксизма-ленинизма на нашето развитие и натрупан опит, на актуалните проблеми, които стоят пред нашата страна.

Юлският пленум на Централния комитет на Българската комунистическа партия изтъкна изключително важното място, което обществените организации заемат в нашия живот като голяма организирана сила и важен фактор в цялостния процес на научното управление на обществото.
В съвместната работа на народните съвети и масовите организации е натрупан значителен опит.
Необходимо е този опит да се утвърждава и обогатява, като се внесе по-голяма конкретизация на задачите, които следва съвместно да се решават, и да се провежда съгласувана дейност за
тяхното осъществяване.

Целесъобразно е да се създаде централен държавно-обществен орган със задача да осъществява методическо ръководство на отрасъла, да съдействува за подобряване организацията на производството и на труда за концентрацията и специализацията на предприятията и дейностите, за внедряване на индустриални и други прогресивни методи в битовото обслужване на населението.

… а за другото си има строго секретни постановления на министерския съвет, като това:

Четиридесет години по-късно – юлски пленум в Банско, троен:

Управляващата коалиция няма да търси политическа отговорност на министри заради спрените стотици милиони евро от ЕС и отрязаните права на две агенции по ФАР към МРРБ и Министерството на финансите, но обмисля да централизира управлението на средствата по оперативните програми в отделно министерство или агенция. Това решиха лидерите на БСП, НДСВ и ДПС, които заедно с министрите, ръководствата на партиите, на парламентарните групи и комисии и евродепутати от трите партии се събраха през почивните дни в Банско да анализират ситуацията и да набележат мерки.

Брюксел не може да сменя правителства, защото това означава намеса във вътрешните работи на страните от ЕС, затова избрахме език, който се разбира от всички по света – спряхме ви парите. Това заяви евродепутатът Маркус Фербер в Бургас.

Наблюденията на германския евродепутат са, че европейските пари са давани само на кметове, близки до управляващите.
Самият Фербер е от германската провинция Бавария, която сама си управлява средствата и е успяла да убеди Брюксел в това. Според него децентрализацията трябва да излезе от България.

Земеделските производители са притеснени, че няма да получат европейските субсидии. Те се готвят за протести, защото са категорични, че са обречени на фалит.

Не мога да приема, че българското правителството се държи така, сякаш са виновни гражданите, предприемачите, самият народ, добави Фербер. Според него трябва да направим всичко необходимо, за да усвоим тези средства до 2013 година.
Чакането до парламентарните избори ще забави европейските пари с още една година, категоричен бе евродепутатът.

Сергей Станишев:

Трябва да има ясен и удвоен ангажимент от всички звена на изпълнителната власт, за да постигнем нужните резултати, които се очакват от българските граждани, на първо място, за мен.
Няколко думи за бюджетната дискусия. Тя се основава всъщност на актуализираната управленска програма на правителството, която беше разгледана в Катарино и отразява тези основни приоритети за по-високо качество на живот, в т.ч. доходи на българските граждани от различните категории и възрастови групи. Второ, още по-добра икономическа, конкурентна среда, което е особено важно за нас в момента, когато в световен и в европейски мащаб конюнктурата е доста неблагоприятна, започвайки от кризата в Съединените американски щати, която се прехвърли и в Европейския съюз в немалка степен. Това изисква бюджетна политика, която е достатъчно и предпазлива, за да се избегнат рисковете, да гарантира финансовата стабилност, да гарантира бюджетния излишък, както е известен, за да не се случват непредвидими неща, които да засегнат доходите и качеството на живот на българските граждани, но също така и много ясни програми в различни направления. Работата по бюджета, разбира се, ще продължи през следващите седмици и през септември месец. Беше създадена и специална работна група в тази област, аз лично ще се включа в нея, която ще акцентира върху няколко, бих казал, целеви програми – за възрастните хора на България, която ще има цял пакет от мерки, включващи и тяхното ниво на доходи, и тяхната социална интеграция и много други аспекти; програма за младите хора и за семейството, защото това е другият изключително важен за нас приоритет, за да може младите хора на България да намират добра, достойно платена работа, да създават семейства, да могат да реализират своите надежди в страната; продължаване на политиката в данъчната област, която от една страна гарантира стимулите и за работещите, и за работодателите с ясен ангажимент и от страна на държавата и наред с това един от новите и важни приоритети на тази програма ще бъде преодоляването на сивата икономика, която все още остава сериозен проблем, защото бяха направени много ясни жестове по отношение на бизнеса, за да се даде възможност да се инвестира в модернизация на икономиката и в увеличаване в това число и на доходите на работещите…

“… не знам и как изглеждат зайците” каза съвсем наскоро един от тези модернизатори, с много ясните жестове…

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

  1. Снимката горе е от преписа на 39-то Постановление на МС на НРБ от 20.08.1968, изпратен до министъра на “народната” отбрана, за изпълнение.
    Самото постановление, заедно с подписите на всички членове на тогавашния министерски съвет, може да се поразгледа на интернет-страницата 1968bg.com, от този файл:

    Click to access 8_20_1968%20Postanovlenie%20No39.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: