Решения от 17-то заседание на СОС (резюме)

17-то заседание
на Столичен общински съвет
24.07.2008 г.

В дневния ред на седемнадесетото заседание на СОС бяха предвидени 120 теми. Би трябвало да се очаква, че времето на редовната сесия няма да бъде достатъчно за дебати и вземане на решения по тях, но “спиране на часовника” и продължаване на заседанието в следващия ден не се случи – голяма част от решенията се оказаха рутинни и не предизвикаха никакви дебати. Малко бяха и докладите, по които имаше разнопосочни изказвания от политическите групи.

Началото на заседанието бе доста напрегнато. В традиционната точка, в която кметът дава информация във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци, той бе директно обвинен от БСП, че саботира почистването в столицата и умишлено тласка общината към скъсване на взаимоотношенията с концесионерите от фирма “Новера”. Социалистите подредиха изложба (във фоайето пред залата на общинския съвет), на която бяха показани преливащите от боклук контейнери в центъра на София, в които показно бяха поставени знаменца с надписи “Гарантирано от ГЕРБ”. Всъщност, точно групата на БСП в СОС, преди около година, прекъсна участието си в заседание на СОС и се срещна с шефовете на фирма “Новера”, след което социалистите заявиха в заседателната зала, че ще подкрепят новия концесионер в “усилията му да въведе качествено почистване в София”! Кметът не отвърна (тогава) на обвиненията и остави своята заместничка Мария Бояджийска да отговаря.

От името на групата на “Демократи за силна България” Вили Лилков поиска да бъде прекратен незабавно договора с “Новера” – натрупаха се достатъчно неизпълнени обещания от новия концесионер, а и годишната задача по почистването не се изпълнява. Само 5% от миенето и 18% от машинното метене, които са залегнали в задачата, са изпълнени, а СОС предвиди средства за това. Ръчното метене се изпълнява, като обем, около 80 % от предвиденото, GPS-системата за контрол на сметоизвозването не е изпълнена и, на практика, повече от две години от вземането на решението, то не се изпълнява. Още за боклука в центъра на София от Mediapool.

Повече от две години кметът не изпълнява и решението на СОС да създаде звено за мониторинг на концесията за чистотата съгласно Закона за концесиите. Напротив, в услуга на концесионерите, кметът е внесъл доклад, в който предвидените за машинно метене и миене на улиците средства се прехвърлят за ръчно метене и извозване на едрогабаритни отпадъци, които по принцип са грижа на този, който ги генерира.

Стана ясно, обаче, че докато София е потъвала в боклуци, кметът, зад гърба на СОС, е обявил обществена поръчка за сметосъбирането и сметоизвозването в районите Овча купел, Люлин, Младост, Витоша и част от Триадица, за което общинският съвет не е уведомяван. От кметската администрация уточниха, че не СОС, а кметът може еднолично да обявява обществените поръчки без знанието на общинския съвет.

На питането на Владимир Кисьов (СДС) относно тръбопроводите на “Топлофикация – София” АД в района ж.к “Дружба 2”, район „Искър”, които заемат огромни площи и загрозяват района, кметът отговори, че ще се направи разчет за необходимите средства за вкарването им под земята и на тяхно място може да се изградят велоалеи, пешеходни пътеки, озеленени ивици и спортни площадки.

С пълно мнозинство СОС прие един от най-важните стратегически документи – Общински план за равитие на Столична община 2007-2013 г.

По доклад на кмета, СОС взе решение за закриване на детска ясла N22 в район Студентски и за разкриване на детска кухня в същата сграда.

Съветът гласува Столична община да участва в проекти по:

 • Оперативна програма „Административен капацитет”;
 • Програмата на Европейския съюз „Интелигентна енергия – Европа”;
 • Сътрудничество с Фондация „Европейски институт”, Фондация „Център за модернизиране на политики” и читалище „Славянска беседа” по проект за създаване на офис на мрежата Europe Direct в София.

СОС гласува и решение за отпускане на финансови средства за възстановяване на пострадалите, в резултат на взривяването в под. 18 250 на Българската армия на 03.07.2008 г., обекти в районите на Столична община, при условие, че средствата ще бъдат изискани впоследствие от държавата, както повелява законът.

Одобрени бяха и няколко доклада за построяване на многофункционални спортни площадки в различни райони на столицата, както и за възстановяване и ремонт на спортни и детски площадки на обща стойност около 8 милиона лева, като средствата се подсигуряват от Столичния общински приватизационен фонд (СОПФ). С решение на свъвета със средства от фонда ще се направи ремонт на сградата на училище “Христо Ботев” в с. Казичане. Която ще бъде предоставена и за нуждите на местното читалище.

Със средства от СОПФ ще бъдат осигурени:

 • изграждане на спортни игрища в двора на 78-мо СОУ „Христо Смирненски”, гр. Банкя;
 • възстановяване на алеи в парк “Кестените” в гр. Банкя;
 • изграждане на алеи и площадки в градини и паркове на територията на София;
 • възстановяване на улични насаждения по централни улици в столицата;
 • ремонти в сградите на СМГ „П.Хилендарски”, Първа Английска езикова гимназия и „ІV-та Софийска вечерна гимназия” ул. „Дунав” № 30 – район „Оборище”;

 • закупуване и монтиране на информационно табло за качеството на атмосферния въздух в София;

 • основни ремонти в общински сгради и районни администрации и кметства;
 • изграждане на общодостъпна среда в общински училища и общински детски градини;
 • възстановяване на уличното осветление на територията на район „Студентски”;
 • ремонт на покрива на Общинския културно-информационен център в район „Искър”.

Взето бе (дългоочакваното) решение за финансиране със средства на СОПФ в размер на 9 милиона лева адаптирането на част от Софийската минерална баня за Музей на София, както и решението за финансиране в размер на 8.5 милиона лева за закупуване на апаратура за нуждите на общинските лечебни заведения.

Само с гласовете на общинските съветници от ГЕРБ и Атака, и с много спорове, бе прието решението за продажба на имот от 50 дка, собственост на “Трамкар”, както и вливане на това дружество в “Столичен електротранспорт”, след което заводът да се премести на площадка на “Столичен електротранспорт”. Остана убеждението за неподготвеност за пристъпване към това сложно решение, както и че в основата на тази операция е единствено идеята за продажба на скъпоструващия имот, собственост на “Трамкар” на бул. “Цар Борис III”.
Според ДСБ – това ще приключи, като операция “Срамкар”!

СОС взе решение да приеме за безвъзмездно управление на имот – публична държавна собственост, представляващ сградата на старото Боянско училище с площ от 420 кв. м. и поземлен имот 464, кв. 1, м. „Бояна” с площ от 3 283 кв.м., като я адаптира за нуждите на децата от район “Витоша”.

Приета бе и нова Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столичната община при въведена автоматизирана система за таксуване на пътници в столичния градски транспорт.

За гражданите, които имат постоянен адрес в “Синя зона” на столицата, СОС взе решение за издаване на стикери за паркиране в нея. Срещу 70 лв. годишно за всяко жилище в “Синята зона” се “полага” по един стикер за един автомобил, който може да паркира в отсечката от улицата, заключена между двете преки, ограничаващи участъка, в който се намира жилището.

Следва лятна ваканция за Столичен общински съвет. Първото заседание след ваканцията ще бъде на 11 септември.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

 1. Малеее:

  ГЕРБ изгони от редиците си кметицата на столичния район Илинден

  пише в Медиапул, по повод на това:

  ПП ГЕРБ – Изпълнителна комисия

  РЕШЕНИЕ № 99-00-ГИК-076/18.07.2008 г. на Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ

  Днес, 18.07.2008 г. на свое заседание ИК на ПП ГЕРБ, след като се запозна с постъпили жалби и сигнали от обществеността на Район Илинден – Столична община, като взе предвид Протокол от проведено събрание от 17.07.2008 г. на членове и симпатизанти на ПП ГЕРБ от Район Илинден в присъствието на кмета на района – Румяна Дойчинова, и се запозна с всички фактически обстоятелства

  ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

  І. На основание чл. 13, ал.1, т.2, буква В, от Устава на ПП ГЕРБ, а именно – поведение, което е несъвместимо с ценностите и целите на ГЕРБ или уронва престижа на партията, след като изслуша мотивите на Румяна Дойчинова на 18.07.2008 г., в присъствието на Председателя на ПП ГЕРБ, Областния ръководител на София и Административния секретар:

  Прекратява членството в ПП ГЕРБ на:

  Румяна Пенкова Дойчинова.

  ІІ. Настоява същата да подаде молба за прекратяване на задълженията и като кмет на Район Илинден, съгласно подписаните от нея Договор и Декларация за открито управление.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: