СОС: питане – отговор, март-май 2008 г.

От началото на пролетта на тази година отговорите на писмено зададени от столичните общински съветници въпроси се предоставят (виртуално) и на останалите български граждани – по процедурата, установена по-рано за оповестяване на решенията на СОС: “снимка” на хартиения документ се прикачва към реализираната точка от дневния ред на съответното заседание на съвета. Ето така:

Заседание No 9 от дата 27.03.2008

2. Питане вх. № 93-00-57/22.02.2007г. от г-н Христо Ангеличин – общински съветник, относно разрушен и неизползваем подлез на бул. „България” при последната спирка на трамвай № 7.
Отговор по точка 2

3. Питане вх. № 93-01-330/19.03.2008г. от г-н Ивайло Йонков – общински съветник, относно изпълнение на Решение № 10 по Протокол № 3 от 06.12.2007г. на Столичния общински съвет за актуализиране бюджета на Столичната община.
Отговор по точка 3

Заседание No 10 от дата 10.04.2008

2. Питане вх. № 93-00-3021/01.04.2008г. от г-н Кирил Арсов – общински съветник, относно ликвидиране на нерегламентирано сметище на ул. „Петуния”, кв. „Илиянци”, район „Надежда”.
Отговор по точка 2

Заседание No 11 от дата 24.04.2008

3. Питане вх. № 93-01-3122/04.04.2008 г. от г-н Христо Ангеличин – общински съветник, относно извършени от Столичната община разходи за балиране, съхранение, транспортиране и депониране на отпадъци.

4. Питане вх. № 93-01-3133/07.04.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно наложителна промяна на организацията с пътни знаци на платеното паркиране в Синята зона на столицата.

5. Питане вх. 93-01-3215/14.04.2008 г. от г-н Владимир Кисьов – общински съветник, относно създаване на нормални условия за функциониране на Интер Експо Център – София.
Отговор по точка 5

6. Питане вх. 93-01-3240/14.04.2008 г. от г-н Георги Свиленски – общински съветник, относно установени нарушения в столичния автотранспорт.
Отговор по точка 6

(отговорите по т.3 и т.4 – по-късно 🙂 )

Заседание No 12 от дата 15.05.2008

2. Питане вх. № 93-01-3122/04.04.2008 г. от г-н Христо Ангеличин – общински съветник, относно извършени от Столичната община разходи за балиране, съхранение, транспортиране и депониране на отпадъци.

3. Питане вх. № 93-01-3133/07.04.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно наложителна промяна на организацията с пътни знаци на платеното паркиране в Синята зона на столицата.
Отговор по точка 3

4. Питане вх. 93-01-3254/17.04.2008г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно цялостното почистване на коритото на Владайската река.
Отговор по точка 4

(картинката по т. 3 – от мен, отговорът по т.2 – след малко 🙂 )

Заседание No 13 от дата 29.05.2008

3. Питане вх. № 93-01-3122/04.04.2008г. от г-н Христо Ангеличин – общински съветник, относно извършени от Столичната община разходи за балиране, съхранение, транспортиране и депониране на отпадъци.
Отговор по точка 3

4. Питане вх. 93-01-3251/17.04.2008г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно инвестиционната дейност, която развива Национална компания „Железопътна инфраструктура” върху сервитутните зони около изоставени железопътни линии и защитата на интересите на гражданите на Столичната община.
Отговор по точка 4

5. Питане вх. № 6600-3453(2)/09.05.2008 г. от г-н Ивайло Йонков – общински съветник, относно получаването на копия от месечни и допълнителни задания по договор РД-55-312/25.06.2007 г.
Отговор по точка 5

6. Питане вх. № 9301-3394/14.05.2008 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно осигуряване на проходимост на аварийните изходи в училищата и детските заведения на територията на Столичната община.
Отговор по точка 6

7. Питане вх. № 9301-3395(1)/15.05.2008 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно масово изсичане на дървета в карето ул. „Опълченска” – ул. „Цар Симеон” – бул. „Константин Величков” – бул. „Александър Стамболийски”.
Отговор по точка 7

8. Питане вх. № 9300-3088(1)/16.05.2008 г. от г-н Жельо Бойчев – общински съветник, относно разчистване на нерегламентирани сметища на територията на Столичната община.
Отговор по точка 8

Очакваме “качването” за

Заседание No 14 от дата 12.06.2008

2. Питане вх. № 94-Д-3097/26.05.2008 г. от г-н Димитър Бъчваров – общински съветник, относно имотите на адрес „Стар Беловодски път” № 46 в кв. Бояна – гр. София.

3. Питане вх. № 93-00-3119/04.06.2008 г. от г-н Иван Нейков – общински съветник, относно хигиенното състояние на пазара за земеделска продукция в район „Изгрев”, ж.к. „Дружба – І”.

4. Питане вх. № 93-01-3529/05.06.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно изпълнение от концесионерите по чистотата на дейността „машинно метене” в столицата.

и следващи

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: