КСНС, ПР и разни членове

Един цитат с образователна цел:

Консултативният съвет за национална сигурност ще обсъди последиците за сигурността на България от участието на страната в големи енергийни проекти
19-06-2008 12:30 |

На основание чл. 100, ал. 3 от Конституцията на Република България президентът на Републиката свиква на заседание Консултативния съвет за национална сигурност на 24 юни 2008 г. на “Дондуков” 2.

Темата на заседанието е “Последиците за сигурността на България от участието на страната в големи енергийни проекти”.

Според закона за КСНС членове на Съвета са председателят на Народното събрание, министър-председателят, министрите на отбраната, на вътрешните работи, на външните работи и на финансите, председателят на Държавна агенция “Национална сигурност”, началникът на ГЩ на БА и председателят на всяка парламентарна група.

Цитатът е от официалната страница на президента на Републиката, “болдването” – от мен.
Ма толкова ли е трудно да се попрочетат седем-осем изречения от един-два нормативни документа?
Ето, бре – член като член – вЕрно се е случил с “кръгъл” номер (100), ама…

Чл. 100.

(3) Президентът възглавява Консултативния съвет за национална сигурност, чийто статут се определя със закон.

Това, че “възглавява” ли му е “основание” за свикване? Основанието си е написано в закона (това, което е споменато в чл. 100, ал. 3 от Конституцията, във връзка с определянето на статута), при това не е едно, а поне две: едно основание-задължение за свикване по веднъж на три месеца (редовно) и второ – право – за свикване на извънредно заседание на КСНС. Тъй като действащият ПР не ще да изпълнява задължението си по чл. 5, ал. 2 от Закона за КСНС, остава основанието за утрешната сбирка да е по следващата алинея от същия член (на същия Закон) – тази за “извънредното” свикване (почна да ми писва от цитати):

Чл. 5. (1) Заседанията на Консултативния съвет за национална сигурност са редовни и извънредни.
(2) Редовните заседания се провеждат най-малко един път на три месеца.
(3) По решение на президента на Република България или в случаите на чл. 100, ал. 4 и 5 от Конституцията на Република България се провеждат извънредни заседания.

Решил – свикал! Има право – като не му се губи време да изпълнява чл. 58 от Конституцията, поне от правата си да се ползва чат-пат!

Но, както се изразяват някои, вижте как приключва цитираната обява:

За участие в заседанието са поканени и министърът на регионалното развитие и благоустройството, председателят на Комисията по енергетика и председателят на Комисията по външна политика в 40-то Народно събрание.

Доклади ще изнесат министрите на икономиката и енергетика, на външните работи и на околната среда и водите.

За симпатягата от “външните работи” не виждам проблем да изнася какъвто си иска доклад – дори ако е на тема “Енергоспестяване при внедряване на нови технологии за печат вместо използване на стар линотроник, експроприиран от габровския комсомолски ОК”.
За останалите, обаче, се изисква нещо като решение на КСНС – може би всички членове на този съвет да са се съгласили да слушат важните доклади на МИЕ и МОСВ, но все пак – има (ли?) някакъв ред! Аман от цитати:

Чл. 2. (1) Консултативният съвет за национална сигурност се възглавява от президента на Република България.
(2) Членове на Консултативния съвет за национална сигурност са:
1. председателят на Народното събрание;
2. министър-председателят;
3. министърът на отбраната;
4. министърът на вътрешните работи;
5. министърът на външните работи;
6. министърът на финансите;
7. председателят на Държавна агенция “Национална сигурност”;
8. началникът на Генералния щаб на Българската армия;
9. по един представител от всяка парламентарна група.
(3) В зависимост от обсъжданите въпроси по решение на Консултативния съвет за национална сигурност за участие в заседанията му могат да бъдат привличани и други държавни и политически лица.

Аре, Пламенчо, ти си на ход…

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

One Response

  1. […] “просто”, и нахално: На основание чл. 100, ал. 3 от Конституцията на Република […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: