Хотел-сарай

Още едно

ПИСМО
от Парламентарната група на ДСБ
до парламентарната комисия за борба с корупцията

До Председателя на комисията
за борба с корупцията
г-н Бойко Великов

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С наше писмо от 21.05.2008 г., вх. № 852-00-15/ 21.05.2008 г. поискахме Комисията за борба с корупцията да извърши парламентарно разследване по повод имоти, за които има сигнали, че се управляват и ползват от ДПС. Подробно посочихме институциите, които трябва да направят справка и дадат отговор на конкретни въпроси, поставени от нас. Вместо това, Комисията избра да изиска информация единствено от общините, на чиято територия са разположени имотите.

В стремежа си да оправдае своя необичайно висок стандарт – живот в луксозен хотел, лидерът на ДПС заяви, че се занимава с бизнес. Това е повод да отправим искане към Комисията да разшири предмета на парламентарния контрол върху отговорните институции. Те са длъжни да проверят законен ли е бизнесът на Ахмед Доган.

За целта следва да поискате справка от:
1) Сметната палата за деклариране от Доган доходи и имущество, включително на акции и дялове в търговски дружества;
2) Националната агенция за приходите за декларираните доходи, подлежащи на облагане като физическо лице и/или търговец;
3) Агенцията по вписванията и Търговския регистър за участието в управителни и надзорни органи на търговски дружества и кооперации; 4) ДАНС за проверка на данни за наличие на пране на пари.

18 юни 2008 г.

Та така. Според обзорна информация на агенция ФОКУС няколко български граждани, разполагащи (в момента) както с пасивно, така и с активно избирателно право се опитват да забавляват “обществеността” със собствения си (кризисен) личен ПР на тема “изборни процедури и законодателство”. Авторите на цитираните от агенцията мнения, с фамилии Мурджов, Бакалов, Йорданов, Константинов, Колчаков, Димов, Кошлуков, Capone, и собствени имена Мирослав,…, Михаил,…, Мария, заедно с действащия президент на Републиката, със сигурност са в състояние да отчетат общо 59 минути присъствие в някое от изборните помещения през последните 2 години (докато останалите избиратели упражняваха своето право да избират Президент, членове на ЕП, общински съветници и кметове)… От друга страна, е хубаво повече граждани да имат мнение по важни за Републиката и нейното управление въпроси, по принцип. 🙂

ПРезидентът бил добил и нещо като съображение по отношение на останалите ПР-агенти и техните агенции, благодарение на което и той ще получи писмо.

Ако последните няколко реда изглеждат така, като че ли нямат нищо общо с “дребните” хотелиерски проблеми на ПРавозащитници, притежатели на пасивното право на осветляване от Комисията (с хубавото име КрдoпбгДСрсБНА), все пак, има и някакви конкретни действия от съответните “отговорници”, както информира и Красен Николов, Медиапул.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: