Доклад за поетапно премахване на бившите виетнамски общежития в район Красна поляна

ДО Г-Н АНДРЕЙ ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОС

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

На основание чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет приложено Ви предоставяме за разглеждане на заседание на СОС доклад относно:

“Поетапно премахване на “Селище на строителя” (бивши Виетнамски общежития) – р-н Красна поляна и решаване на жилищния проблем на законно настанените в него социално слаби семейства”

Към доклада са приложени:

 • проект за решение;
 • протокол от проведена среща на 09.04.2008 г.
 • писмо на кмета на района г-н Чакъров до СОС;
 • писмо до СО от инж. В. Караиванов – бивш кмет на р-н “Красна поляна”
 • подписка на граждани от район “Красна поляна”.

Вносители:

В. Лилков А. Джамбазки Ст. Иванов Хр. Ангеличин

 


 

До Столичен общински съвет

 

Д О К Л А Д

от Вили Лилков, Ангел Джамбазки, Стефан Иванов и Христо Ангеличин, общински съветници в Столичен общински съвет

 

Относно: “Поетапно премахване на “Селище на строителя” (бивши Виетнамски общежития) – р-н Красна поляна и решаване на жилищния проблем на настанените в него социално слаби семейства”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На територията на район „Красна поляна” се намира „Селище на строителя” (бивши Виетнамски общежития), състоящо се от 12 двуетажни сгради. Същите са построени през 1984 г. от леки обемни клетки, метална конструкция, с ограждащи стени тип „сандвич” от етернит и стиропор. След прехвърляне през 1992 г. на стопанисването им от „Софстрой” на Столична община, тъй като те не са били годни за обитаване, са изготвени проекти за рехабилитация и реконструкция на десет блока. След реализиране на проекта са обособени общо 360 жилища, които са разпределени между всички столични райони за временно настаняване на социално слаби семейства. Останалите два блока са „Дом за временно настаняване на бездомни хора” и общежитие на общинска фирма „ЕГИДА” – хотел.

В момента районът на общежитията е класическо гето, в което живеят около 3 500 души от цялата страна, половината от които са там без правни основания. Изцяло са разграбени и унищожени сградите на стола и ресторанта, както и спортния салон, изградени да обслужват общежитията. В тежко състояние е и се руши бившата Стоматологична поликлиника. В много блокове липсват стъклата на стълбища и коридори. Водопроводните инсталации замръзват при всяко застудяване и голяма част от жилищата остават без вода. Парното отопление и топлата вода са спрени поради неплатени сметки. Периодично „Столично Електроразпределение” прекъсва електрозахранването за неиздължени сметки. Електроинсталациите не са оразмерени да поемат натоварването, а някои от живущите са пробили стените, за да се отопляват с печки на твърдо гориво, което води до опасност от пожари. За това има депозирано сигнално писмо в района на СДВР – ІІІ РС „ПАБ” с описание на честите намеси на Противопожарната служба при инциденти в селището. Липсват противопожарни хидратанти в района, което особено затруднява евентуалните бързи и ефикасни действия на огнеборците. При дъжд жилищата се наводняват от лоша хидроизолация и фуги по стените. На един от блоковете е корозирала и пропаднала покривната конструкция. В претъпканите апартаменти живеят много болни, деца и възрастни, както и инвалиди. Комисия, назначена от кмета на Столична община по чл.196, ал. 2 от ЗУТ освидетелства жилищните блокове в „Селище на строителя”, като потенциално опасни за обитаване.

През последните години рязко се засилиха престъпленията и кражбите от цигани в съседния жилищен комплекс „Красна поляна”. Тормозът над живеещите там граждани е ежедневен – разбиват се мазета, влиза се в апартаментите, градинките са съсипани, колите са обект на кражби, гръмката музика и виковете през нощта не спират. Вечер е опасно преминаването през комплекса. В момента районът (заедно с кв. Факултета) се обслужва от 4 районни инспектора и 2 оперативни работника, което е недостатъчно. Липсва постоянен полицейски пост в гетото, както и полицейски участък в кв. Факултета, което е задължително предвид масовото присъствие на криминален контингент там. Необходимо е обединение на СОС, СО и МВР за решаване на тежкия проблем.

Районната администрация е сезирала многократно през годините Столична община за натрупващите се проблеми, но никаква сериозна реакция не е последвала. Общината не е в състояние да извършва ремонти и да подържа нормалната експлоатация на жилищните сгради, освен това същите изобщо не се стопанисват от живущите в тях, напротив вандалски се унищожават от определени техни обитатели.

Изградените блокове нямат постоянен градоустройствен статут По градоустройствен план мястото (около 20 дка) е отредено за комплексно жилищно строителство с максимална етажност до 5 ет. и плътност на застрояване 40%.

На 09.04.2008 г. в район „Красна поляна” се проведе среща кмета на район Красна поляна г-н Чакъров и ръководството на районната администрация с общински съветници от СОС, с г-н Трайчо Янков – началник на ІІІ РПУ, с г-н Стефан Стефанов – началник сектор ПООРП в ІІІ РПУ и с г-н Тодор Тодоров – началник на ІІІ РС „ПАБ” във връзка с описаните по-горе проблеми. Получена е подписка от граждани, срещу продължаващото настаняване на циганите в района и невъзможното им съжителство с българите в околността на гетото, депозирана и в Столична община. Участниците в срещата направиха оглед на „Селището на строителя”, след който всички изложени по-горе констатации бяха потвърдени.

Във връзка с това предлагаме СОС да вземе

Решение

Постоянната комисия по демографска политика и превенция на социални рискове да разработи план за поетапно премахване на бившите Виетнамски общежития и за решаване на жилищния проблем на законно настанените в него социално слаби семейства, като в двумесечен срок внесе в СОС мотивиран доклад с разчет на необходимите финансови средства за изпълнение на решението.

Приложение:

 • проект за решение;
 • протокол от проведена среща на 09.04.2008 г.
 • писмо на кмета на района г-н Чакъров до СОС;
 • писмо до СО от инж. В. Караиванов – бивш кмет на р-н “Красна поляна”
 • подписка на граждани от район “Красна поляна”.

 

Вносители:

В. Лилков А. Джамбазки Ст. Иванов Хр. Ангеличин

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Advertisements

One Response

 1. […] Доклад вх. № 93-00-3095/15.05.2008 г. относно поетапно премахване на „Селище на […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: