Решения от 12-то заседание на СОС (резюме)

12-то заседание
на Столичен общински съвет
15.05.2008 г.

РЕШЕНИЯ

12-тото заседание на СОС се проведе без участието на кмета на столицата, въпреки че въпросите които бяха разгледани изискваха неговото задължително участие. По тази причина не влезе в дневния ред предвиденото изслушване (задължително за всяка сесия) относно временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци, а Христо Ангеличин за втори път не получи официален отговор на своето питане за разходите за балиране, съхранение, транспортиране и депониране на отпадъци, които Столична община е извършила в последните години. Отложено бе и разглеждането на предложението на администрацията на кмета за предоставяне под наем за пет години на езерото в Южния парк и прилежаща на него територия.

СОС прие Оперативна работна програма на Столичния общински съвет за 2008 г. В хода на заседанието бе прието предложението на Вили Лилков да бъде разработена до края на годината и Наредба по чл. 196 от Закона за устройство на територията, която да регламентира реда, по който общината да извършва действия по ремонти, укрепване и премахване на опасни строежи, чиито собственици не полагат грижи за тяхното подържане.

СОС подкрепи доклада на председателя на общинския съвет Андрей Иванов и откри процедура за провеждане на конкурс за избор на Системен интегратор за професионално осигуряване на дейностите по изграждане и внедряване на съвременни информационни технологии на Столична община.

С решението си по т. 10 от дневния ред СОС осигури средства от СОПФ за реконструкция на административната сграда на район Панчарево за преминаване в режим на работа „на едно гише”. Така и последния район в София е ресурсно осигурен да влезе в системата на 24-те района за работа „на едно гише”. Предстои изграждане на единна връзка и система за обмен на информация между районите на столицата.

СОС взе решение със средства от Общинския приватизационен фонд да се изградят:

  • образцов кабинет за изучаване на чужди езици в 32 СОУ „Св. Кл. Охридски”;
  • помощно игрище към стадиона в с. Бистрица;
  • зелени площи по бул. „Димитър Петков” на територията на район „Възраждане”.

Прие се и решение със средства от общинския приватизационен фонд да бъде основно ремонтиран и покрива на поликлиниката в кв. Обеля.

Скандално протекоха дебатите и гласуването по т. 16 – относно провеждане на годишно общо събрание на акционерите на І САГБАЛ – „Св. София” АД, и по т. 17 – относно провеждане на годишно общо събрание на акционерите на ІV МБАЛ – София АД. С доклада общинските съветници от ГЕРБ предложиха и впоследствие гласуваха с подкрепата на съветниците от Атака и НДСВ назначения в бордовете на двете болници без конкурс в разрез с правилата на СОС и в разрез с обещанията за прозрачно управление, гарантирано от ГЕРБ. Това бе причина общинските съветници от ДСБ и СДС да напуснат залата и да не участват в гласуването. Общинските съветници от БСП останаха в залата, но не гласуваха.

СОС подкрепи предложението за осигуряване на 35 000 лв. за съфинансиране на Церемонията по връчване на наградите за театрално изкуство „Аскеер”.

Докладът на Вили Лилков за поставяне на мемориална плоча в памет на убитите след 9 септември 1944 г. шестима възпитаници на II-ра Софийска мъжка гимназия – Петър Пейчев, Борислав Йорданов, Богдан Величков, Бойчо Балтов, Михаил Бояджиев, Пейчо Апостолов бе подкрепен от СОС, като единствено общинските съветници от БСП гласуваха против (по обясними причини).

Положително бе решението на СОС и за изграждането на Паметник на жертвите на комунистическите режими в света, по доклад на Вили Лилков и Владимир Кисьов. СОС обаче не подкрепи идеята Столична община частично да финансира проекта. Решено бе средствата за целта да се осигурят изцяло от Инициативния комитет.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: