Московската част в София

“Правителството на гр. Москва” и Столична община, както пише в договора от втори март 2001 г., подписан от кметовете Софиянски и Лужков, са извършили една “заменка” на имоти. Някои от подписаните до момента документи са качени във в. “Дневник”.
Според една част от текста на сключения договор:

а според “4. заключителни разпоредби” остават в сила и някои от правата и задълженията от по-рано (на 11/24 февруари 2000 г.) подписания “предварителен договор” за замяна – докато бъдат изпълнени:

Към статията на Росен Босев в “Капитал”, със заглавие “Ну, градинка, погоди!” е прикачена и хронологията на междуградското (и междудържавно) сътрудничество, довело до съответните договорености и действия на двете столични администрации.

В градинката, отвъд закона

“Застрояването на градинката ще бъде нарушение на няколко закона” разказва Константин Кисимов от сдружение “Спасение 2000” – неправителствената организация, застанала срещу проекта. Той пояснява, че Законът за устройство на територията защитава зелените площи. По думите му строежът би бил в нарушение и с общия устройствен план на София, според който теренът е със статут на парк. Според Борис Громов, директор на московския културно-делови център “Дом на Москва” (който се помещава в сградата на “Раковска” и “Московска”), руската столица има право да възстанови “разрушена от бомбардировките през 1943 г. сграда”. Той визира постройка, която е била част от комплекса на руското, а впоследствие съветско посолство, разположено до 70-те години на миналия век на ъгъла на “Раковска” и “Московска”. Днес от него е останала само ъгловата сграда, която гледа към “Св. Александър Невски”. Според Константин Кисимов въпросната постройка е била помощна и е разрушена далеч след бомбардировките, тъй като не е имала художествена стойност.

Този цитат от посочената статия ще илюстрирам със снимка отпреди стотина години,

която е закачена към статията на Красен Николов в “Медиапул” от 22 април т.г.

Договорът от 2 март 2001 г. е сключен “… въз основа на Решение № 24 по Протокол № 46 на Столичен общински съвет от 27.07.1998 г.,…“, както и
в съответствие с постигнатите договорености между Република България и Руската федерация,… относно укрепването на сътрудничеството между административно-териториалните единици” (чл. 8 от ДПОСМРБРФ), сътрудничество в областта на културата и др. (чл. 12 от ДПОСМРБРФ), и чл. 7 от Споразумението между Правителството на гр. Москва и Столична община за икономическо, научно-техническо и културно сътрудничество от 28.01.1998 г.,…

Както е известно, “Протокол № 46” (и други актове на СОС от миналия век, че и от началото на настоящия 🙂 ), не се среща из виртуалното пространство. За разлика от посочените междудържавен “ДПОСМРБРФ” и междуградско “Споразумение”. Ей ги – за четене:

ДОГОВОР за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Руската федерация

Член 8
Договарящите се страни са готови всестранно да съдействат на укрепването на сътрудничеството между парламентите, другите органи на държавна власт на всички равнища, а също на сътрудничеството между административно-териториалните единици.
Договарящите се страни ще съдействат за разширяването на контактите и общуването между гражданите на двете страни.

Член 12
Договарящите се страни ще развиват сътрудничество в областта на културата и образованието, опирайки се на близостта на културните традиции на народите на двете страни.
На основата на съответни договори и програми те ще разширяват културния обмен във всички области и на всички равнища, ще поощряват сътрудничеството между културни институти, творчески съюзи, издателства, архиви, средства за масова информация, учебни заведения, преките контакти между дейци на изкуството и културата на двете държави, а също така ще осигуряват широк достъп на всички заинтересувани лица до културата и езика на другата страна и за тези цели ще съдействат на дейността на културните и информационни центрове на двете страни.
Договарящите се страни ще съдействат за обективния обмен на информация в интерес на взаимното разширяване на знанията за двете страни и народи, а също така за историята на своите отношения.
Договарящите се страни ще продължат също така двустранното сътрудничество в сферата на здравеопазването, социалното осигуряване, спорта и туризма.

Това е от ДПОСМРБРФ.

“Споразумението” е на чужд език, но с (предимно) български букви, така че текстът на седмата “статия” изглежда ясен:

Соглашение между Правительством Москвы и Мэрией Софии об экономическом, научно техническом и культурном сотрудничестве
Правительство Москвы и Мэрия г. Софии (в дальнейшем Договаривающиеся стороны)
– осознавая

договорились о следующем:

Статья 7
Договаривающиеся стороны будут оказывать поддержку в создании Дома Софии в Москве и Дома Москвы в Софии, a также в предоставлении помещений и зданий, необходимых для обеспечения их деятельности на принципе Взаимности.


Подписано в Софии 28 января 1998 года в двух экземплярах, каждый на русском и болгарском языках. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

За Правительство Москвы
Лужков Юрий М.
Мэр г. Москвы

За Мэрию Софии
Софиянски Стефан А.
Мэр г. Софии

Следва “постановление” от:

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 1999 г. N 738

ОБ ОБМЕНЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ МЕЖДУ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ И МЭРИЕЙ СОФИИ

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.10.98
N 1176… и достигнутой договоренности между мэриями Москвы и
Софии, а также в целях создания Дома Москвы в Софии и Дома Софии в
Москве Правительство Москвы постановляет:
1. Осуществить обмен недвижимостью между Правительством Москвы и Мэрией Софии по адресам:
Москва, ул. Б. Дмитровка, дом 8/1, стр. 5 (Кузнецкий мост, дом 1/8, стр. 5) и Ленинградский проспект, дом 20;
София, ул. Раковски, дом 92 и здание школы для детей сотрудников Посольства Российской Федерации (ул. Св. Наума, дом 36)

2.1. Заключить с Мэрией Софии договор мены объектов недвижимости согласно п. 1.

2.3. Оформить в установленном порядке передачу в муниципальную собственность г. Москвы здания по ул. Раковски, дом 92 и здания школы по ул. Св. Наума, дом 36.

2.5. Передать здание по ул. Раковски, дом 92 (г. София) в аренду компании, предложенной Департаментом внешних связей в качестве организатора проекта торгового дома Москвы в Софии.

Премьер Правительства Москвы
Ю.М. Лужков

Следват и опити за изпълнение на някои от задълженията по предварителния договор – “Столична община се задължава:”


… и … кадастър:

?

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

2 Responses

  1. Aбе не разбирам това “4.1.3. … ” накрая (преди кадастъра) – от кой документ е извлечение?

    От нотариалния акт или от предварителния договор?

    Във всеки случай, след влизането в сила на ЗУЗСО и измененията на ЗУТ подобна клауза е нищожна поради нарушение на закона, забраняващ преотреждане на зелени площи.

  2. Хмммм … разбрах.

    Само едно не разбрах. Софиянски няма ли най-накрая да го набием (може и с ритници)?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: