Решения от 11-то заседание на СОС (резюме)

11-то заседание
на Столичен общински съвет
24.04.2008 г.

 

РЕШЕНИЯ (РЕЗЮМЕ)

 

11-то заседание на Столичния общински съвет започна с новината, че софийският административен съд е обявил за незаконно отварянето на сметището в Суходол. Това в голяма степен отклони вниманието на общинските съветници от традиционната първа точка, в която кметът изнася информация за извършеното от него и администрацията му за решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци. Ако това решение се потвърди и на следваща инстанция и сметището бъде затворено, тогава проблемите на София с боклука от лятото на 2005 г. ще бъдат много по-безобидни в сравнение с това, което я очаква.

От дневния ред отпадна скандалната точка за даване на безвъзмездно право на руското посолство да изгради към Дома на Москва в София допълнителна сграда на площ 475 кв.м., както и да надстрои (също безвъзмездно) съществуващата сграда на бившето Руско посолство. Тази брутална намеса в прекрасната градинка зад Руската църква предизвика много реакцията на граждани и организации, които се противопоставиха на идеята. Това стресна кмета и той разпореди на главния архитект П. Диков да изтегли своя доклад-предложение.

Иначе най-големите страсти се разиграха при съставянето на дневния ред. Бяха гласувани няколко допълнителни точки, а предложението на общинските съветници от ДСБ да бъде включена отложената от 9-тото заседание на СОС точка за приемане на декларация за осъждане на геноцида над арменците бе отхвърлено с гласовете на мнозинставото на ГЕРБ и на част от БСП.

Вместо това бе прочетена декларация за съпричастност на арменците във връзка с деня на възпоменание на арменския геноцид от името на мнозинството от ГЕРБ. Това предизвика бурна реакция от страна на ДСБ, които поискаха да бъде поставен на гласуване въпросът за включване в дневния ред на доклада, подписан от 35 общински съветника. С този доклад, който беше вече включен и впоследствие снет от дневния ред на СОС в края на месец март т.г., се заклеймяваше и осъждаше геноцида над арменците. С него бе призован българския Парламент да направи същото. Докладът бе предварително консултиран от ДСБ с ръководството на ГЕРБ в СОС и бе обещана категорична подкрепа.

Свалянето на доклада от дневния ред се случи, когато министър-председателят на Турция г-н Ердоган посети България. Тогава стана и обръщането на позицията на софийския кмет на 180 градуса. Бойко Борисов разпореди на общинските си съветници да отеглят подкрепата си за доклада (дори всеки от тях писмено го е декларирал, твърдят запознати!), като вместо това прочетат една много мека декларация за съпричастност към арменците, което е израз само на лицемерна подкрепа.

При гласуването предложението на ДСБ бе подкрепено само от 14 общински съветника. Искането на ДСБ за прекъсване на заседанието, направено съгласно Правилника на СОС, не бе уважено и те напуснаха в знак на протест залата. Заседанието продължи и председателят на СОС демонстративно прескочи питанията на общинските съветници от ДСБ Христо Ангеличин и Вили Лилков. На пресконференцията, организирана от общинските съветници от ДСБ бе заявено, че председателят грубо е нарушил Правилника на СОС, като не е допуснал в дневния ред доклад, който вече е минал на разглеждане в комисии и по такъв начин е облужил угодническата позиция на софийския кмет и ГЕРБ към ДПС и БСП.

Скандални разкрития за нарушения в столичния автотранспорт, свързани с източване на средства в столичния автотранспорт, направи общинския съветник от БСП Георги Свиленски.

Заседанието продължи, като почти единодушно бяха приети решения за:

  1. определяне състава на Централна местна комисия при СО по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и чл. 17, ал. 1 от Правилника за неговото прилагане;
  2. относно изменение на Павилника за организацията и работата на СОПФ, с което общинските търговски дружества вече няма да бъдат финансирани със средства от приватизационния фонд;
  3. относно осигуряване на финансови средства от СОПФ за изграждане на „Подводящ на Главен колектор № 2 в участъка от бул. „Искърско шосе” до заустването му в съществуващ колектор – І и ІІ етап”, район Искър и финансиране със средства от СОПФ изграждането на трамваен релсов път на Столичния електротранспорт;
  4. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост – общинска аптека в жк. Илинден; магазини в зона Б-18 и др.

Столичният общински съвет определи представители на СО в общото събрание на акционерите на „Интер Експо Център” АД и конкретизира техните задачи по повод насроченото за 14.05.2008 г. общо събрание. Определени бяха също така и представители на СО в общото събрание на съдружниците в „ДКЦ ХХІІІ – София” ООД. Утвърдени бяха и приоритети и сесии за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2008 г. и методика за оценка и класиране на проекти, финансирани по Програмата.

Повече емоции предизвика приемането на Програмата за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Столична община за периода 2008 – 2011 г., която бе разработена в съответствие с новопрития Закон за домашните животни. Макар че все пак тя бе приета, стана ясно че почти нищо не е направено по контрола върху домашните кучета, че приходите от кучешките такси са мизерни, а контрол по спазване на правилата за тяхното отглеждане не съществува на практика.

Взето бе решение за приемане на проект за ПУП – план за регулация и застрояване за м. „Площадка за третиране на ТБО – Хан Богров” – землище на с. Горни Богров, както и решение за закупуване на земеделски имот № 038011, м. „Садината”, намиращ се в землището на с. Яна, район „Кремиковци”, във връзка с изграждането на съоръжение за третиране на не опасни битови отпадъци.

Увеличена бе щатната численост на ОКИ „Красно село” за включване на Струнен квартет „Димов” в структурата и щата на Дома за 2008 г. На същия бе предоставен статут на общински състав.

Столчичният общински съвет взе решение за обявяване на търг за продажба на недвижим имот – общинска собственост, представляваща УПИ V-общ., кв. 34, м. ”бул. Ломско шосе” и за прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ-общ., кв. 34, м. „бул. Ломско шосе” чрез изкупуване на общинската част от съсобственика „БУЛКОМ – ГАЗ” ООД.

Взето бе и решение за поставяне на паметна плоча на Марта Попова на фасадата на дома в който е живяла.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: