Решения от 10-то заседание на СОС (резюме)

10-то заседание
на Столичен общински съвет
10.04.2008 г.

РЕШЕНИЯ (РЕЗЮМЕ)

Десетото заседание на СОС започна с традиционната “Информация на кмета на Столична община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци”.

С отегчение и набързо кметът докладва за около минута-две случилото се в последните петнадесет дни, надявайки се да избегне дебата по тази точка. Това не бе случайно, тъй като през седмицата кметът подписа допълнително споразумение с концесионерите по чистотата за продължаване на договора за почистване на столичните райони Витоша, Люлин, Овча купел и част от Триадица, без да е получил мандат от СОС да “присъедини” чистенето в тези райони към концесията за район Младост.

Кметът бе обвинен от общинските съветници от ДСБ и БСП за провала на обществената поръчка, за недопускането на конкуренция в бизнеса по почистването, както и за обслужване на интересите на концесионерите.

На предходното заседание, след бурни дебати, с гласовете на мнозинството от ГЕРБ кметът получи правото да продължи договора за почистването на тези райони, но не и да прехвърля задълженията по този договор към други концесионни договори. В резултат на продължителни дебати юристите на администрацията признаха, че подписаните договори за почистването на София може да се смятат за концесионни и че след промяна на методиката за оценка на качеството на почистването в столицата ще се изпълни решението на СОС от 2006 г. за въвеждане на звено за мониторинг на концесията, съгласно закона за концесиите. Така, след провала на неговата администрация да организира обществена поръчка за почистване, кметът принуди с тези свои действия мнозинството да узаконява неговите действия постфактум. Потвърждение за скандалните действия на кмета бе гузното мълчание сред неговите съпартийци от ГЕРБ по време на дискусиите по тази точка.

Много спорове предизвика предложението на главния архитект Петър Диков за вземане на решение за “Възлагане на изменение на плана за регулация и застрояване на местност в ГГЦ – Зона Б-4 с цел отреждане на терен за нуждите на съдебната система – Софийски градски съд и свързаните с него органи на съдебната система”.

Теренът в район Възраждане с площ от около 101 дка, е разположен в близост до ж.п. линията на гара Сердика и включва в себе си и спортната база на “Спортна София” ЕАД на ул. “Българска морава”. За него има решение за превръщането му в градски парк от 2006 г., което, поради съдебно оспорване, не бе започнало.

С направеното от главния архитект предложение се искаше да се отреди терен от 8 дка за строителство на 20-етажна сграда на Софийски градски съд (40 дка разгъната площ), а върху терена на държавната фирма “Железопътна инфраструктура”, който се намира непосредствено до ж.п. линията, да се предвиди изграждане на СПА-център и хотел.

Опозицията възрази срещу това предложение с аргументи: че то не е разглеждано в Комисията по околна среда; че в условията на изменение на Общия устройствен план не е редно да се правят частични изменения; че не е ясно как държавата ще получи терена – възмездно или не; дали държавата наистина няма възможност да предложи на съда подходящо място за изграждането му; че е необходимо да се уредят взаимоотношенията с държавната фирма “Железопътна инфраструктура” за техните земи, оформящи сервитутната зона на ж.п. линията, които е редно да принадлежат на парка; че изграждането на такива мощни притегателни точки като СГС и СПА-център и хотел ще предизвикат прекомерно движение в и около парка и пр. Тези аргументи не бяха чути и по команда общинските съветници от ГЕРБ приеха предложението.

Без дебати и единодушно СОС прие следните решения

  • да се разшири обхвата на Синята зона за паркиране, с което се включиха почти всички улици в карето бул. П. Евтимий, бул. Хр. Ботев, ул. Алабин и бул. Витоша, както и улици от зоната около Женския пазар и други централни улици;
  • да разкрие седем работни места в заведенията за Социални услуги към Дирекция “Социални дейности” на СО за хора с увреждания;
  • да се увеличи средната брутна работна заплата на Общински предприятие “Социален патронаж”;
  • да се създаде звено за видео наблюдение на общинските училища и детските градини;
  • за поставяне на паметна плоча-барелеф на писателя Ивайло Петров на къщата на ул. “Солунска” 35;
  • за финансиране на международен театрален проект “Андромаха”;
  • за финансиране със средства от приватизационния фонд на Програма за строителство и ремонт на детски градини.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: